Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (5 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (5 af 14)

Anden del

Meditation

  • Meditation
  • Indre aktivitet
  • Meditationsprocessen
  • Forberedelse til harmonisering
  • Koncentration
  • Koncentration og rigtige relationer

Indre aktivitet

Alle skaber konstant tanker, uanset om man ved det eller ej. Inden man begynder at studere meditation, er det vigtigt at forstå, at følelser og tanker konstant fylder menneskets indre verden med "tankeformer". En tanke er formet af tankesindet, og den skabes sædvanligvis af følelser. Den har en forholdsvis fast form i de subtile områder af tankens verden, og dens styrke, kvalitet og varighed afhænger af, hvordan man skaber den, og hvor meget man beliver den.

En af årsagerne til den nuværende uro i verden er de hærskarer af negative, konfliktskabende og destruktive tankeformer, som menneskeheden fylder den indre verden med. Den voksende mentale aktivitet, når gennemsnitsmennesket begynder at bruge tænkeevnen mere, er naturligvis et fremskridt, men midlertidigt skaber det en værre situation end før. Derfor er det først og fremmest vigtigt at lære at kontrollere tankesindet og at tænke konstruktivt i stedet for at øge antallet af urolige og destruktive tankeformer i det kollektive bevidsthedsfelt.

Disciplinering af tankesindet

Tankens verden er et forholdsvist ukendt område, men i nutiden bevæger menneskeheden sig ind i denne dimension, og det eventyrlystne tankesind, der bevæger sig rundt dér, opdager mulighederne i tankens verden. Det viser, at der er et godt grundlag for at meditere, og det antyder, at meditation er en teknik til disciplinering af tankesindet. Desuden er det en metode til at vedkende sig sin arv i de indre verdener.

De fleste mennesker har kun et tåget begreb om, hvad meditation i virkeligheden er, og derfor er det nu hensigten at belyse, hvordan man gennemfører meditationen, hvordan den fungerer, hvad man kan opnå, og hvilken nytte den kan have. Forståelsen er helt grundlæggende for at kunne bruge meditation i forbindelse med Den Nye Tidsalders love og principper, og det vil desuden hjælpe med at skabe en generel forståelse af meditation.

Usynlig energi

Tanke er en usynlig energi, men den rummer en virkelig kraft, og ved hjælp af meditation kan man fokusere den til at opbygge, stimulere og fastholde en idé, en egenskab, en regel eller en livslov. Med andre ord: Meditation er en indre aktivitet – eller en aktivitet i de indre verdener. Der findes mange former for indre aktivitet. Al tænkning, forventninger, forestillinger, aspirationer og begær hører til disse former for aktivitet, men sædvanligvis skabes de uden et bevidst formål og uden ansvarsfølelse. Meditation er derimod bevidst og velovervejet brug af tanken for at virkeliggøre en bestemt hensigt.

Enhver aktivitet i det ydre er et resultat af en indre aktivitet. Alt for ofte er det følelser og ukontrollerede tanker, der driver et menneske, og det kan skabe alle mulige vanskeligheder og endda have skadelige konsekvenser både for det enkelte menneske og for menneskeheden. Derfor er det vigtigt, at man bliver mester i sit eget indre og kun skaber det i den subjektive verden, som man mener, er rigtigt og konstruktivt. På denne måde kan man bidrage til det fælles gode på de indre planer i samme omfang, som man gør det i den ydre verden.

Påvirkninger udefra

Først skal man lære at arbejde i sit eget område af den indre verden − dvs. det område, man er ansvarlig for. Derefter kan man begynde at bidrage til det område i det indre liv, man deler med menneskeheden. I denne forbindelse skal det understreges, at der kan komme påvirkninger fra enkeltpersoner og fra masserne, og derfor skal man forstå, at på samme måde som man hele tiden skaber tankeformer, uanset om man er bevidst om det eller ej, så er man også "åben" for forskellige påvirkninger. Det er endnu en grund til, at det ikke er godt at være negativ og energiforladt på de indre bevidsthedsplaner. Man skal udvikle et positivt indre liv.

Man kan eksempelvis tænke på de "smarte" teknikker, der benyttes af reklamebranchen – de "skjulte overtalelser" – for at se den store rolle psykologisk påvirkning spiller i livet. De mennesker, der arbejder i erhvervslivet og med materialistiske interesser, er meget mere fortrolige med psykologiske påvirkninger, og de er bedre til at bruge dem end mennesker i mere åndelige kredse. Det er en situation, der skal ændres. Alle, der virkelig bekymrer sig om menneskeheden og er åndeligt orienteret, bør i det mindste være ligeså målbevidste og dygtige som det succesfulde erhvervsmenneske til at håndtere og anvende tænkningen, forestillingsevnen, motivationen og følelserne.

Tankestyring

Alle præsenteres på denne måde for en udfordring og et arbejdsområde, der er indenfor rækkevidde uafhængig af den ydre situation. Konstruktiv tænkning er noget alle kan praktisere. Rigtig meditation foregår i enerum og i ro, men at bruge nogle enkelte minutter til konstruktiv tænkning er en god øvelse i at lære at styre tankerne. Hurtigt vil man opdage, at man kan gøre det på steder, der tilsyneladende er helt uegnede − i toget, i bussen og andre steder, hvor man venter, og endda mens man udfører rutinemæssige ting som f.eks. husligt arbejde.

Meget ofte gør man to eller tre ting samtidigt uden at tænke over det, men for det meste drømmer man blot eller lader tankerne drive nytteløst omkring, ærgrer sig eventuelt over tidligere handlinger, frygter for fremtiden − eller tænker overhovedet ikke. I stedet skal man fastholde tankesindet i en koncentreret og konstruktiv tilstand, og efter nogen tids øvelse er det ikke så vanskeligt.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6