Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (6 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (6 af 14)

Tidsfaktoren

 

Tidsfaktoren skal nævnes i denne forbindelse. Det er et problem, som alle før eller senere konfronteres med. De fleste mener, at de har så meget at gøre, at deres liv er så kompliceret, at de har et så begrænset privatliv, at kravene i forbindelse med arbejde og familie kun giver plads til så lidt fritid og energi, at de ikke kan påtage sig et meditationsarbejde. Problemerne er rigtige nok. Nutidens dagligliv liv tager overhovedet ikke hensyn til retten til at have et indre liv, og derfor modarbejder samfundet det. Men til trods for de store problemer, er det en kendsgerning, at hvis man føler værdien af et indre liv stærkt nok og virkelig ønsker at afsætte tid til det, så vil man normalt kunne finde en pause i løbet af dagen til en kort meditation. 10-15 minutter er ikke særligt lang tid, og derfor skulle det være muligt at presse dette lille tidsrum ind i et 24-timers program.

Meditationsrytmens betydning

Det er imidlertid indlysende, at det er så godt som umuligt at finde ideelle tilstande til den daglige meditation i nutidens stressede liv, og enhver stille pause, man kan finde i løbet af dagen, er som en oase, der bør udnyttes. Det er en god idé at skabe en fast rytme ved at meditere det samme sted hver morgen som dagens første handling, inden man tager fat på dagens aktiviteter. Regelmæssighed er meget værdifuld, men man skal ikke blive fuldstændig afhængig af en bestemt rytme, for selvom det bliver mere vanskeligt og tager længere tid at tilpasse sig det indre arbejde, så er det bedre at lære, hvordan man kan blive helt uafhængig af omgivelserne. Alle mennesker har individuelle problemer i denne forbindelse, og alle må løse dem på deres måde.

Der findes en større værdi i meditationens indre aktivitet, som almindeligvis ikke er erkendt. Meditation er frigørende. I menneskets psykiske område og i en stadig større omkreds, hvis man mediterer med andre, bliver den uklare psykiske sfære, man lever i, mere klar − og derved transformeres den. Det viser, at meditation er en effektiv metode, der kan fungere sammen med de frigørende kræfter. De flestes opfattelse af frigørelse er for abstrakt. Der er en tendens til at tænke, at det er noget, som kun de oplyste sjæle kan praktisere, men i virkeligheden kan det blive − og skal det blive − en forpligtelse, som alle deltager i.

Tankelivet er en realitet. Derfor kan dets effektivitet og dets potentielle kreativitet ikke understreges for meget, og forståelsen af tankens værdi afslører, at alle mennesker spiller en rolle. Det viser, at man er i besiddelse af en kraft, som man ikke har været bevidst om og derfor ikke har brugt korrekt. Hvis man vælger det, kan man deltage i manifestationen af Den Nye Tidsalders love og principper.

 

Fremtidige instruktioner

 

Kunsten at meditere er stadig ikke udviklet i den vestlige civilisation, og derfor kan en artikelserie, der beskriver de forskellige aspekter, styrke arbejdet om de love og principper, som er denne verdensomspændende meditationsgruppes hensigt. Seks instruktioner bliver tilbudt deltagerne til downloading om disse meditationsemner:

 

o MEDITATION – hvad det er, og den rigtige forberedelse til den.

o KONCENTRATION – det første stadie i meditation.

o MEDITATION – dens mere grundlæggende betydning.

o REFLEKSIV MEDITATION – det mentale stadie i meditation.

o RECEPTIV MEDITATION – indre ro, kontemplation og udvikling af intuitionen.

o BØN – udtryk for følelser, en særlig indre energi.

o IMAGINATION – måske den mest effektive kraft i indre aktivitet, og som hovedsageligt anvendes gennem visualisering.

o PÅKALDELSE – brug af viljen.

o INVOKATION OG EVOKATION – menneskets evne til at "påkalde" noget højere (invokation) og responsen fra oven på dette krav (evokation).

o SKABELSE AF EN FULDKOMMEN TANKEFORM – opbygget af en afbalanceret fusion af tanke, følelse, forestillingsevne og vilje.

o ANVENDELSE AF TANKEFORMER til menneskehedens bedste på to niveauer: På det indre niveau som telepatisk udstråling og i den ydre verden som manifestation eller ydre virkninger af det indre arbejde.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6