Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (4 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (4 af 14)

Skitse til gruppearbejdet

 

Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder er baseret på disse grundlæggende forudsætninger. Meditationen har den specifikke hensigt at øge viden om og forståelse af de tre love og principper ved at studere dem, ved at meditere på dem og ved at arbejde praktisk med dem. Det skal gentages, at effektivt arbejde altid er en kombination af indre og ydre aktivitet. Selvom den ydre aktivitet nødvendigvis – uanset det er bevidst eller ej – begynder i det indre, så må den indre aktivitet ikke begrænses til aspiration og invokation, men komme til udtryk, så hensigten kan manifesteres.

Gruppens arbejde retter sig derfor specielt mod – udover meditation – at forankre disse love og principper i verden. De kaldes "Guds love og principper", og når man former livet i overensstemmelse med deres budskab, vil det kunne skabe tilstande, der gør sjælen til den virkelige hersker på Jorden.

Det globale formål

Arbejdet har et globalt formål, fordi mennesker med mange forskellige overbevisninger får relation til hinanden, og den verdensomspændende meditationsgruppe er sammensat af mennesker, som interesserer sig for forholdene i menneskeheden, som engagerer sig i at yde hjælp til fremskridt for menneskeheden, og som – med dette i tankerne – arbejder med tænkning og meditation som beskrevet i instruktionerne. Hensigten med dette åndelige projekt er ikke, at det skal være et alternativ til et tjenestearbejde, man allerede er involveret i. Det er tænkt som et supplement.

To måneder ad gangen

For at styrke disse love og principper ved koordineret meditation, koncentrerer gruppen sig om hvert enkelt nøgleord i to måneder hvert år. Det sker på denne måde:

 

Januar og februar:

Loven om rigtige menneskelige relationer

 

Marts og april:

Princippet om den gode vilje

 

Maj og juni:

Loven om gruppebestræbelser

 

Juli og august:

Princippet om samstemmighed

 

September og oktober:

Loven om åndelig tilnærmelse

 

November og december:

Princippet om essentiel guddommelighed

 

Dette års forløb indeholder én instruktion om loven og én om princippet og én om meditationsteknikken for de forskellige faser i koncentration, i refleksiv og receptiv meditation, i visualisering og andre aspekter. Desuden er der et omrids til en meditation, der skal udføres dagligt eller mindst to gange om ugen.

Ønsker man at deltage i denne form for indre tjenestearbejde, kan man frit downloade instruktionerne. Der er ingen udgifter i forbindelse med deltagelsen. Arbejdet støttes evt. frivilligt af den enkelte deltager, og der er ingen forpligtelser ud over at give disse love og principper så skabende tanker og så praktisk anvendelse, som det overhovedet er muligt. Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder er en fri organisation for mennesker, der tror på og er villig til tjenestearbejde ved hjælp af tankens, kærlighedens og viljens kraft. Instruktionerne koster derfor intet, men støtte til VisdomsNettets arbejde er naturligvis velkommen.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6