Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (12 af 16)


Tredje år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (12 af 16)

Tredje del

Loven om gruppebestræbelse

 

Loven om gruppebestræbelser består af to aspekter: Det ene handler om gruppen og det andet om bestræbelse. Det betyder, at aspekterne resulterer i to forskellige resultater, og derfor skal de først beskrives på hver for sig. For nogle vil det være det første, der er den vanskeligst at opnå. For andre vil det være det andet.

Generelt kan man sige, at mennesker med en mere udviklet vilje, og som er individualister, selvcentrerede og selvoptagede, har store vanskeligheder med at deltage i en gruppe og med at samarbejde harmonisk med den. Hovedproblemet er integrering i og fusion med gruppen, sådan at den personlige vilje smelter sammen med gruppeviljen.

På den anden side kan mennesker, som har et dominerende kærlighedsaspekt, og som har en naturlig tendens til at samarbejde med andre − måske endda i så høj grad, at de helt kan fortabe sig i andre, i grupper og i organisationer − have tendens til at være tilfredse med glæden ved harmoniske relationer, med fordelene ved en social indstilling, ved at vise kærlighed og ved at blive elsket. De kan også have tendens til passivt at følge en leder eller gruppens målsætning. De bør i stedet lægge vægt på aktiv og dynamisk stræben efter gruppens mål, og det kræver udvikling og anvendelse af viljen.

I andet års tredje instruktion blev de vigtigste karakteregenskaber i relation til gruppesammensætning og gruppeliv beskrevet. Der kan naturligvis siges meget mere, for punkterne blev kun kort beskrevet. Men teksten indeholder rigeligt med informationer til de, der er villige til at meditere på dem og til at forsøge at få dem til at fungere. Derfor anbefales det at studere oversigten igen.

Bestræbelse

I denne instruktion er det andet aspekt af loven i fokus, og det er bestræbelse. Bestræbelse er en af de karakteregenskaber, der skal udvikles i Den Nye Tidsalder. Det skyldes, at den har tilknytning til positiv tænkning og handling, til dynamik og til aktivt brug af viljen.

Her studeres den kun i relation til det aspekt af viljen, der er mere direkte forbundet med bestræbelse, og det gælder indsatsen for at kontrollere energier og ydre aktiviteter konstant og effektivt mod et tydeligt defineret mål − og det skal ske sammen med gruppens øvrige medlemmer. Det kan medføre et pres − en psykologisk og åndelig højspænding. Man kan også beskrive det som varme, som en brændende stræben, og den fastholdes og øges ved entusiasme, der er et resultat af troen på værdien af det mål, der skal nås.

Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6