Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (4 af 16)


Tredje år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (4 af 16)

Mennesket er slave af

sine identifikationer

 

Denne øvelse ser nem ud, men det er den ikke. Man har systematisk vænnet sig til den omtalte identifikation, at det er vanskeligt at frigøre sig. Ordet "jeg" bruges hele tiden som tom snak, og når man identificerer sig med bevidsthedens forskellige indhold, så bliver man slave af dem.

Det første skridt i selverkendelse og frigørelse er at erkende, at "jeg er et center af selverkendelsejeg er et 'Jeg' eller en sjæl". Forskellen mellem det, bevidstheden indeholder, og det sjælen indeholder, bliver tydelig, når man mediterer på det. Indholdet er mangfoldigt, forskelligt og ofte modstridende, hvorimod sjælen er selvidentisk, permanent og stabil. Sjælen har derfor en helt anden natur end indholdet.

Indre transformation

Denne øvelse resulterer i en af de vigtigste opdagelser, et menneske kan gøre − en åbenbaring af det, man virkelig er − menneskets essentielle natur. Man har måske en teoretisk viden eller en mental holdning til denne realitet, at sjælen er noget helt andet end en eller anden holdning eller en egenskab, men det udgør ikke en fundamental erkendelse, der skaber en transformation og resulterer i en tiltagende beherskelse af den indre verden. Hvis man ønsker at gå fra intellektuel kundskab til levende erfaring, er det nødvendigt med målrettede meditationsøvelser.

For at undgå eventuelle misforståelser og tvivlsspørgsmål skal det siges helt tydeligt: Denne øvelse medfører ikke nogen form for selvoptagethed, selvglæde eller selviskhed, selvom den medfører erkendelse af "Selvet" eller sjælen, for det er det lavere selv eller personligheden, der identificerer sig med de egoistiske begær, frygt, håb, planer etc., som personligheden bliver slave af.

Selverkendelse er en videnskabelig proces

Udvikling af selverkendelse kan kaldes en videnskabelig proces, fordi den er baseret på iagttagelse, erfaring og eksperimenter uden nogen form for forudfattede holdninger eller overbevisninger.

Processen begynder med en direkte og primær erfaring, nemlig erkendelse af, at man som menneske er en bevidst eksistens. (I denne forstand kan den kaldes "eksistentiel"). Med denne grundlæggende erfaring har man et naturligt incitament til at udforske menneskets natur og konstitution − både den psykologiske og fysiologiske anatomi. Derefter fortsætter man til de vitale relationer til andre mennesker og til sjælens natur, men det er kun det første stadie i selverkendelsen. Det første stadie er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at opnå erkendelse af selvidentiteten, og det kan føles utilfredsstillende og måske endda være en frustrerende oplevelse.

Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6