Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (6 af 16)


Tredje år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (6 af 16)

Samhørighed eller broderskab

 

"Det åndelige selv" er det navn, som man har givet det, der i religionen kaldes sjælen. Det skyldes, at sjælen ikke er begrænset i personligheden. I den åndelige verden er sjælen forbundet med andre sjæle. Sjælen er ikke alene forbundet med andre sjæle, den oplever desuden sin essentielle identitet med dem. Det er ægte åndelig samhørighed eller broderskab. (Se pil 2 i dette diagram):

 

Skabende-meditation-tredje-år-Skema-03

 

Fra det punkt, som den nedadgående pil 3 viser, kan man kommunikere med og have en kærlig forståelse af sine medmenneskers personlighed. Det er samhørighed eller broderskab, som man oplever det på det personlige plan i den aktuelle inkarnation på det fysiske plan.

Pil nr. 4 viser det fjerde stadie, hvor man erkender, at alle menneskers sjæle er identiske med Den Ene Sjæl, Det Ene Livsvæsen, Det Universelle Væsen, der i religiøs terminologi kaldes "den transcendente Gud".

Overmenneskelige væsener

Der findes muligvis endnu et stadie (pil nr. 5) mellem de to sidstnævnte, som markerer en forbindelse til bevidstheder af en højere orden, dvs. til overmenneskelige væsener. Det lyder måske mystisk for nutidens tænkning, men altid og overalt har man troet på, at der eksisterer væsener, der er højere udviklet end mennesket. Det er kommet til udtryk i form af gudstjenester, og i mange tilfælde er det blevet bekræftet, at der har været bevidst kontakt og relation til højere bevidstheder. Der er ingen grund til at beskæftige sig med dette emne, men det er indlysende logik, at uanset hvor åndelig menneskeheden er i sin essentielle natur, så er den naturligvis ikke det højest tænkelige åndelige væsen næst efter Gud. Mellem menneskeheden og Gud findes der både større og højere udviklede væsener med kosmiske funktioner. At afvise dette vil være temmelig naivt.

Erkendelsesstadierne går fra personligheden til sjælen, fra sjælen til forening med andre sjæle i en konstant ekspanderende inklusivitet og til sidst til Det Ene Livsvæsen eller Gud, hvor sjælen og Gud bliver ét.

Transmutation af personligheden

Her er det nødvendigt med en advarsel. I flere religiøse og filosofiske skrifter − specielt de orientalske − tales der om "destruktion" af sjælen, eller destruktion af personligheden og om at "fortabe" sig i den universelle bevidsthed. Disse udtryk er misvisende, hvis de opfattes bogstaveligt, for de er vildledende i deres skelnen mellem personlighedens bevidsthed og sjælsbevidstheden.

Det, der skal "destrueres" − eller snarere transmuteres − er personligheden, og det samme skal sjælsaspektets identifikation med personligheden, sådan som den er på det aktuelle tidspunkt − dvs. med alle personlighedens begrænsninger, alle dens identifikationer − men ikke sjælsbevidstheden.

Lama Anagarika Govinda beskriver det tydeligt:[1]

 

"Individualitet er ikke alene en nødvendig og kompletterende modsætning til universalitet, for den er også det eneste fokuseringspunkt, der gør det muligt at erfare universalitet. Undertrykkelse af individualitet og en filosofisk eller religiøs afvisning af individualitetens værdi eller betydning kan kun medføre ligegyldighed og opløsning, der muligvis kan resultere i frigørelse fra lidelse, men det bliver en negativ frigørelse, for den forhindrer, at man får den højeste erfaring, som individualiseringsprocessen tydeligvis stræber imod: At erfare et fuldkomment indre oplyst buddhaskab, hvor universaliteten i menneskets sande væsen erkendes.

Hvis man bare siger, at man 'smelter sammen med helheden' som 'en dråbe i havet' uden at have opfattet denne helhed, så er det kun en poetisk måde at acceptere udslettelse på og at vige uden om det problem, som det er en kendsgerning, at menneskets individualitet udgør. Hvorfor skulle Universet udvikle individualiserede livsformer og bevidstheder, hvis det ikke sker i overensstemmelse med eller ikke har en uløselig forbindelse til ånden og naturen i Universet?"

 

 

_________________________________

[1] Lama Anagarika Govinda: The Way of the White Clouds, p. 124

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-03-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6