Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (12 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (12 af 19)

Kategorier af blændværk

 

Til en vis grad kan de forskellige blændværk opdeles i kategorier. Mange af dem har identiske kvaliteter, og de overlapper ofte hinanden eller er opstået af de samme fundamentale karakteregenskaber. Man kan sige, at visse psykologiske typer har tendens til specielle former for blændværk. I bred forstand findes der syv af disse typer, som beskrives i disse kategorier:

 

I. Blændværk af overlegenhed og egoisme

 

De inkluderer blændværk af:

 • Magt
 • Udøvelse af autoritet
 • Ambition
 • Stolthed og indbildskhed
 • Fysisk styrke
 • Selvcentrerethed
 • Sikker på altid at have ret
 • Utålmodighed og irritation
 • Separatisme, isolation og tilbagetrukkethed
 • Uafhængighed
 • Frihed

 

II. Negative blændværk er anderledes

− som f.eks.:

 • Frygt
 • Ensomhed
 • Mindreværdskompleks
 • Tomhedsfølelse
 • Frustration
 • Depression
 • Selvmedlidenhed
 • Ængstelse
 • Inerti
 • Selvudslettelse
 • Selvopofrelse

 

III. Blændværk forbundet med aktivitet

− som f.eks.:

 • Blændværk af at travlhed
 • Uafbrudt planlægning
 • Planlægning af ønskede mål
 • Snyd og manipulation
 • Selvoptaget
 • Opslugt i praktiske gøremål på bekostning af åndelige mål
 • Effektivitet

 

IV. Blændværk med relation til kunstnerisk skabelse

 

Det er en gruppe, der på en måde er modsat den forrige. Der findes blændværk, som hovedsageligt dannes gennem en sensitiv opfattelse af skønhed, af mere abstrakte virkeligheder og af ønsket om at lade dem komme til udtryk og derved skabe harmoni ud af konflikt.

De inkluderer:

 • Blændværk vedr. diffus kunstnerisk opfattelse
 • Blændværk vedr. skønhed
 • Tendens til at sprede sig
 • Upraktiskhed
 • Manglende objektivitet
 • Utilfredshed med de eksisterende forhold på grund af en følelse af, at der findes noget højere og større
 • Indre og ydre konflikt

 

V. Blændværk, der stammer fra mental polarisering

 

Denne type vokser på grund af den nuværende hastige mentale udvikling i store dele i samfundet, og de inkluderer:

 • Blændværk vedr. intellektualitet
 • Blændværk vedr. analyse
 • Kritik
 • Usikkerhed
 • Blændværk vedr. nøgtern mental vurdering
 • Overbetoning af form

 

VI. Blændværk vedr. relationer

 

 • Personlig hengivenhed
 • Besiddertrang
 • Ubøjelig fastholdelse af en eksisterende form eller metode
 • Idealisme
 • Fanatisme
 • Snæversyn
 • Sentimental tilknytning

 

VII. Blændværk vedr. det åndeliges udtryk i stof eller form

 • Blændværk vedr. lov og orden …
 • − der gælder for organisationer
 • − for ceremonier og ritualer
 • − for det mystiske og skjulte
 • − for magiske kræfter
 • Psykisme og mediumitet
Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6