Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (9 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (9 af 19)

Hvad er blændværk?

 

Den sædvanlige opfattelse af blændværk (engelsk: glamour) er forbundet med ordet "glamourøs", med filmstjerner, skønhedsdronninger og andre former for kunstig skønhed, der umiddelbart fascinerer og tiltrækker på en overfladisk måde. Det er også et aspekt af blændværk, men kun i meget elementær forstand. I bredere forstand kan man sige, at blændværk bidrager til at tiltrække opmærksomheden til værdiløse genstande og handlinger og til at overdrive betydningen af bestemte personer, af situationer og ikke mindst − af sig selv. Denne fordrejede proportion skaber en form for tåge, en illusorisk virkelighed, der træder ind mellem iagttageren og virkeligheden. Den indhyller iagttageren, som får vanskeligt ved opfatte situationen klart og gør det umuligt at tænke på en afbalanceret måde.

Ordet blændværk dækker de vildledninger, misforståelser, misfortolkninger og forkerte opfattelser, man møder i livet. Blændværk er i alt væsentligt astral i sin natur. Og fordi flertallet i menneskeheden er styret af følelser, så gennemstrømmes menneskets liv af blændværk.

 

Hvad er illusion?

 

Illusion er mental i sin natur. Illusion hører ikke hjemme i det følelsesmæssige område. Illusioner stammer fra menneskets holdninger og tænkemåde. Illusion kan give problemer for de mennesker, der er mere intellektuelle end følelsesbetonede. De problemer, de kæmper med, er eksempelvis at misforstå idéer og tankeformer, at fejlfortolke og med manglende evne til at tænke klart. Her kan man også sige, at illusion skabes af mangel på proportionssans og specielt på grund af ensidige og ensrettede overvejelser og beslutningsgrundlag med hensyn til ethvert spørgsmål og enhver situation. Inden for illusion finder man generelt dele og aspekter af sandheden, men de betones i overdreven grad og udelukker derved de mange facetter af virkelighedens spektrum.

Det er naturligvis en overordnet forklaring, men senere kommer der en mere detaljeret beskrivelse af emnet. Det er mest hensigtsmæssigt først at koncentrere opmærksomheden på emnet blændværk, fordi det skal man forstå, før problematikken vedr. illusion kan analyseres.

Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6