Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (13 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (13 af 19)

Bearbejdelse af blændværk

 

De forskellige blændværk, der er nævnt, udgør ikke hele listen over blændværk, som mennesket eller omgivelserne muligvis er i besiddelse af, men kategorierne giver en fornemmelse af de forskellige typer, og de kan lede på sporet af den type blændværk, som man har tendens til, afhængig af hvilken psykologiske type, man er.

Der er ingen grund til at blive deprimeret over det overvældende antal blændværk, for man skal huske, at mange blændværk kun er midlertidige. Der findes blændværk på forskellige "niveauer", og et højere blændværk kan hjælpe med at få bugt med et lavere. Desuden sker "nedbrydningen" som en gradvis proces. Prøver man at frigøre sig fra mange blændværk eller blive helt fri for ét af dem på én gang, vil det ikke lykkes. Og fiaskoen vil stimulere blændværket vedr. uduelighed.

Sublimering af blændværk

Man må vælge et mål og et blændværk, der er nemt at have med at gøre. Derefter skal man koncentrere sig om det, bearbejde det langsomt og sikkert og samtidigt holde de andre blændværk på afstand.

Blændværk kan ikke nedbrydes pludseligt. De skal erkendes, forvandles og løftes til noget højere. Den energi, der kom til udtryk gennem dem, skal bruges på en mere konstruktiv måde. F.eks. skal blændværk vedr. relationer, der er baseret på begær, forvandles til uselviskhed. Uselviskhed kan i sig selv være et blændværk, men det er af højere natur. Og ved hjælp af uselviskhed kan man udvikle aspiration. Sublimering af et lavere blændværk til et højere er på denne måde en metode til at bearbejde det "gradvis" eller "lidt efter lidt". Det gør det muligt at acceptere, at et højere blændværk har midlertidig nytte.

Det er nødvendigt at gå gennem disse stadier. Selv et menneske, der er meget dedikeret, kan ikke frigøre sig på én gang fra alle bindinger. Resultatet vil være en følelse af fiasko og inkompetence. Teknikken skal ikke medføre mindre engagement, men at vise større engagement. Processen skal udvide udstrålingen af kærlighed og antallet af mennesker, opmærksomheden rettes imod. Gennem denne metode kan den astrale energi, der tidligere blev brugt på en uheldig måde, stadig anvendes. Den ophobes ikke, og den neutraliseres ikke, for det vil heller ikke gavne men derimod skade. Intensiteten i følelseslivet skal højnes og udvides til et stadig større område.

Det viser, at når man vil bearbejde blændværk, drejer det sig ikke om at "kæmpe imod", men mere om at finde en effektiv teknik, at udvide synsvinklen og at bruge energierne på en mere bevidst måde.

Energi følger tanken

Et andet stadie i processen med at bearbejde blændværk er, at når man har udvalgt et blændværk, vil det ikke være godt at fokusere for længe på det eller give det for stor opmærksomhed. Hvis man gør det, vokser blændværket, for energi følger som bekendt tanken. Blændværket risikerer at vokse og få overdreven betydning. Det er nødvendigt at opretholde en indre afstand eller disidentifikation. Efter at have erkendt et blændværk og besluttet hvordan det skal bearbejdes, er det vigtigt at huske, at blændværk dør, når de ikke bruges.

Denne holdning vil være en hjælp når man skal bearbejde de negative spiraler, der ofte skabes af blændværk. F.eks. bliver blændværk vedr. frygt ofte forstærket af frygt for selve frygten, og derfor vokser den i styrke. Den kan endda udvikle sig til en angstneurose eller panik.

Senere i forløbet er det hensigten at gå dybere i de psykologiske og åndelige teknikker, der kan benyttes til bearbejdelse af de forskellige blændværk, men i mellemtiden anbefales det at bruge teknikken til disidentifikation, og at indarbejde den holdning i forsøget på at fjerne sine blændværk. Det er en meget vigtig metode til undervisning af underbevidstheden og til at opbygge et stærkt center med viden om sjælen.

Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6