Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (10 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (10 af 19)

Klassifikationer af blændværk

 

Der findes mange forskellige klassifikationer af blændværk. Indledningsvis kan man sige, at det eksisterer på disse tre niveauer:

  1. Fysisk blændværk
  2. Astralt blændværk
  3. Mentalt blændværk

 

1. Fysisk blændværk

 

Blændværk på det fysiske plan kan man forholdsvis let bemærke. Et eksempel er materialisme, der er et essentielt blændværk. Det har baggrund i menneskets medfødte tendens til at betragte alt det, man kan se og berøre som det eneste virkelige. Det fysiske aspekt betragtes som virkelighed, mens den energi og dynamik, der findes inde i stoffet og i alle aspekter i den verden mennesket lever i, ikke tages i betragtning. Naturvidenskaben afslører og beskriver en hel del af dette blændværk ved at vise, at der er aspekter, der er uhåndgribelige, og som ikke registreres af menneskets sanser, men de ligger meget tæt på den virkelighed, mennesket opfatter, fordi den ydre form alene eksisterer som et resultat af de usynlige aspekter. Denne erkendelse kan hjælpe, så man frigør sig af de blændværk, der overvurderer de materielle og objektive livsaspekter: Blændværk vedr. materialisme.

Penge

Penge er et godt eksempel på et materialistisk blændværk. Der er en tendens til at betragte penge som konkrete og håndgribelige, selvom mønter, pengesedler, checks, betalingskort og andre former udelukkende er symboler på den energi og kraft, som penge repræsenterer. Penge er i virkeligheden en materialisering af energi, og derfor er de dybest set ikke materielle. Penge er nært forbundet med begær efter besiddelser, og det er også i en vis udstrækning et astralt blændværk. Men blændværket, der omgiver det, kommer grundlæggende fra en fejlagtig opfattelse af fysiske ting.

Udseende

Nært forbundet med penge er blændværket om udseende − dvs. at være optaget af, hvordan ting "ser ud" i stedet for at fokusere på, hvad de virkelig er. Dette blændværk er nært knyttet til et behov for accept og at tilpasse sig. På samme niveau er der også blændværket om at være travl − og en overvurdering af "at gøre" i modsætning til "at være". Det er en tendens, der dominerer i den vestlige civilisation.

Organisationer

Der er et blændværk på det fysiske plan, der er tiltagende i nutiden. Det er et produkt af bureaukratier, og blændværket skabes i form af kontrol, statistiker, teknologi og maskiner, der erstatter menneskelig kontakt, og det udgør en fare for menneskehedens "liv". Funktionerne er nødvendige for at kunne klare de problemer, der opstår i den hurtige befolkningsvækst, og for at sikre velfærden, men hvis de får for stor betydning, bliver de et "blændværk", der skjuler de virkelige sociale problemer.

Semantik

På den anden side er semantik (læren om ordenes betydning) et område, hvor der kan udføres en "nedtoning af blændværk" på en praktisk og grundlæggende måde. Semantik er et forholdsvis nyt studie og et resultat af den voksende intellektuelle tendens og inspirationen til at analysere mere præcist og til at forstå mere klart.

Kommunikationsformer på godt og ondt

Processen med at nedbryde blændværk i de udviklede lande fremmes af den vægt, der helt fra de første leveår lægges på mental udvikling. Det er en tendens, der støttes af de nye kommunikationsformer, for selvom medierne, TV, radio og internet skaber en stor del af blændværket i verden, så gør de samtidig meget for at nedbryde eksisterende blændværk. Eksempelvis mængden af tilgængelige informationer, analyser, detaljerede studier og kritiske undersøgelser, der foretages af erfarne journalister og kommentatorer, som rejser rundt i verden som den nye tids "observatører". De hjælper befolkningen til at se mere klart og til at bryde gennem blændværkets mange slør − i det mindste til en vis grad. Man skal imidlertid altid huske, at medierne som regel repræsenterer ét menneskes eller én gruppes synspunkter, og derfor skal man altid være åben overfor andres meninger, når man læser, lytter og ser.

Det fysiske niveaus blændværk belyses senere i instruktionerne for at se, hvordan de kan opløses, fordi mange blændværk udgør store forhindringer for manifestationen af Den Nye Tidsalder.

Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6