Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (15 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (15 af 19)

Anden del

Loven om rigtige menneskelige relationer

 

Man skal altid huske, at meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder blev etableret for at bruge den skabende tankekraft og meditation til at manifestere bestemte åndelige love og principper, som Den Nye Tidsalder nødvendigvis må funderes på. Disse love og principper viser de metoder, der er behov for til menneskets udvikling både individuelt og kollektivt, hvis den næste tidsalder skal have ægte fremgang. De danner en kode, som en fremtidig sund struktur skal baseres på.

Derfor har det afgørende betydning, i hvilket omfang de indgår i menneskehedens bevidsthed. Lovene og principperne vil derfor blive meditationens hovedtemaer i fjerde års instruktioner, og det vil blive relateret til virkeligheden, ligesom sidste år, da de blev relateret til karakteregenskaberne i Den Nye Tidsalder.

Disse to aspekter − erkendelse af virkeligheden og af Den Nye Tidsalders love og principper − vil vise sig at komplementere hinanden. Et studie af det ene emne supplerer forståelsen af det andet. At erkende og bestræbe sig på at nedbryde de blændværk, der forhindrer den frie strøm af lovene og principperne, vil udvikle en meget klar indsigt i disse love og principper, så de kan udtrykkes på en mere ægte måde.

På samme tid vil et nærmere studie afsløre, at disse love og principper ikke alene er abstrakte og universelle sandheder, men at de er faktorer, der umiddelbart kan anvendes i det personlige liv. Man vil opdage, at de indeholder hemmeligheden om, hvordan man kan nedbryde mange blændværk, og de giver praktiske løsninger på mange problemer.

Massernes blændværk og gruppeblændværk

Studiet vil også hjælpe til at forstå, hvad der blokerer for disse love og principper i verden, og de mere universelle blændværk, der begrænser udviklingen i Den Nye Tidsalder. For blændværk er ikke alene et individuelt problem. Masseblændværk og gruppeblændværk, som f.eks. nationale karakteregenskaber, ideologier, trends eller mode udgør langt mere alvorlige og dybt rodfæstede vanskeligheder.

Nogle af de blændværk, der har tilknytning til hver lov og hvert princip, vil blive analyseret i de kommende instruktioner. Følgende oversigt handler om de, der har relation til loven om rigtige menneskelige relationer.

Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6