Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (4 af 19)


Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (4 af 19)

Det ydre univers og det indre

 

Her ses den manifesterede virkeligheds to store områder: Det ydre univers og den indre bevidsthedsverden.

I den ydre verden manifesterer den sig hovedsageligt som orden og skønhed − to begreber, der har en gensidig relation. Den fantastiske orden, der er baseret på matematikkens love, som regulerer de kosmiske processer, lige fra soles og galaksers bevægelser til de partikler, der finde i et atom, tvinger mennesket til at erkende, at der eksisterer et kosmisk tankesind, en levende realitet, som er i aktivitet.

Det ses endnu tydeligere i de imponerende processer, der foregår i myriader af levende organismer, og man må erkende, at de små levende organismer er smukke. Det er blevet sagt, at "skønhed er netop udtryk for så meget af guddommeligheden, som enhver form er i stand til at udtrykke". Men som Platon har vist, så er der en opadgående skønhedsstige. Ydre skønhed både tilslører og afslører skønheden i den indre virkelighed.

Derefter kommer erkendelsen af den guddommelige tilstedeværelse i menneskehedens sjæl − den gådefulde identitet mellem menneskets essentielle natur og den højeste form for virkelighed, som har fået mange navne: Eksempelvis kilden og altet − og den kraftfulde bibelske bekræftelse "Jeg har sagt, at I er guder".

Gud og menneskehed

Men transcendent virkelighed og immanent virkelighed er dybest set hverken forskellige eller adskilte. Når man har fremhævet den ene og derefter den anden som den eneste virkelighed med begrænsede teologiske eller filosofiske opfattelser, så har man skabt to modsatrettede illusioner. Den opfattelse, at der eksisterer en absolut transcendens, en dyb kløft mellem skaberen og det skabte, mellem Gud og menneskehed, har skabt det pessimistiske synspunkt, at mennesket er en håbløs synder, hvor de nedslående teologiske påstande om evig fordømmelse kun kan undgås i kraft af Guds nåde. I de mere ekstreme aspekter har det skabt en opfattelse af, at der ikke findes nogen muligheder for at undgå lidelser, og det er baggrunden for formuleringen af nutidens "filosofier om fortvivlelse".

På den anden side har opfattelsen om immanens kun skabt en global panteisme, en sløring af alle forskeligheder og en udbredt ignorering af virkelighedens forskellige niveauer, grader og faser, og som følge heraf af dens mange manifestationer. I praksis medfører det, at alle etiske værdier ignoreres. Balancen og syntesen mellem transcendens og immanens som to aspekter af samme virkelighed er blevet opfattet og bekræftet af utallige af historiens anerkendte intuitive filosoffer, mystikere og poeter.

Denne opfattelse, der i modsætning til panteisme er blevet kaldt panenteisme[1] (det betyder, "alt i Gud"), er den grundlæggende lære i Bhagavad Gita. Krishnas berømte ord illustrerer dette.

 

Efter at have gennemstrømmet hele Universet

med en del af mig selv forbliver jeg.

 

I Vesten i neo-platonisk filosofi er det blevet sagt:

 

Den Ene er evigt med i sin manifestation,

der evigt fortsætter ud fra Ham.

Gud ses ikke i det ydre af nogen,

men Han er til stede i det indre hos alle,

på trods af at de er uvidende om det.

Plotin

 

_________________________________

[1] Panteisme, der betyder "Gud er Alt" og "Alt er Gud", har flere ting tilfælles med panenteisme, f.eks. idéen om at Universet er en del af Gud. Teknisk set er de to dog forskellige. Hvor panteisme ser Gud som synonymt med naturen, ser panenteisme Gud som større og mere end naturen. Fortolkninger af Bhagavad Gita og Shri Rudram støtter dette synspunkt.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-04-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6