Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (12 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (12 af 12)

Vandbærerenergi og 7. stråle

 

Hierarkiet-16-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Hierarkiet vil med fokuseret buddhisk erkendelse fungere som planetarisk sjæl og hjerte, og udstråle kvaliteten af det andet guddommelige aspekt – kærlighed-visdom. Hierarkiets Kristusbevidsthed er porten til ”Faderens hus”, til livet, til hensigten og syntesen. I Det Nye Testamente fortalte Kristus sine disciple, at ingen kommer til Faderen uden gennem denne bevidsthed. I Leaves of Morya’s Garden, Vol. II, p. 110 kan man læse:

 

”Natten faldt på. Kristus befandt sig på tærsklen. En skriver ankom og spurgte: ’Hvorfor sidder du i indgangen?’ Kristus svarede: ’Fordi jeg er tærsklen indtil ånden. Hvis du ønsker at passere, må du passere gennem mig’.”

 

Fisketegnets astrologiske energi fra den tidligere verdensperiode står overfor de nye indstrømmende energier og påvirker Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og menneskeheden. Energierne fra stjernetegnet Fiskene og 6. stråle for hengivenhed og idealisme med dens målrettede livssyn er på vej ud. Den nye Vandbærerenergi og 7. stråles energi med kraft til at skabe, relatere, vække gruppebevidsthed og handling og til at hjælpe med udviklingen af den nye verdensorden, er på vej ind. Medlemmer af Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og verdens aspiranter og disciple, er ved at lære at bruge disse nye energier for at kunne tjene planen. De gamle teknikker og metoder trænger til revision for at kunne møde de nye ændrede udfordringer og muligheder.

Hierarkiet, Den Nye Verdenstjenergruppe og menneskeheden kæmper nu med deres egne indre problemer, som involverer erkendelse af og respons på den cyklus, der nu skifter, og den enkeltes ansvar for at forholde sig kreativt til de forandringer, der er på vej. Det nuværende ”pres-mod-frihed”, som ses tydeligt overalt på planeten, indikerer omvæltninger, der er sat i gang af en ny, anderledes og ukendt energipåvirkning.

Muligheden for samordnet gruppehandling tilbydes alle seriøse, accepterende og accepterede disciple. En fornyet beslutsomhed og en større sans for ansvar er påkrævet. Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden danner én langtrækkende kæde af dynamisk, magnetisk, kreativ bestræbelse til gavn for helheden i denne overgangstid mellem det gamle og det nye – mellem Fiskenes tidsalder og Vandbærerens tidsalder.

Hierarkiet er den forbindelse, der omformer de aftagende energier til en lysende fremtid.

 

Hierarkiet-17-De-syv-De-tre-Den-Ene

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE