Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (4 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (4 af 12)

Det hierarkiske liv

 

Adgang til det hierarkiske liv

Indvielse giver disciplen adgang til medlemskab af Hierarkiet. Det medfører:

 

”− esoterisk set, opgivelsen af alle separatistiske personlighedsreaktioner gennem en række progressive forsagelser. De kulminerer ved 4. indvielse og tydeliggøres igen på mystisk vis i 9. indvielse.” [1]

 

Hierarkiets medlemmer udvælges fra alle nationer, sociale grupper, religiøse sekter og organisationer. Når et medlem af menneskefamilien træder ind i de indviedes rækker og deltager i aktiviteterne i en af ashramerne, medfører det en bevægelse, hvor nogle mestre eller chohaner træder ud af Hierarkiet og ind i det højeste center − Shamballa. En indviet af tredje planetariske grad − som er den første solare indvielse − kan herefter deltage i det hierarkiske liv som et:

 

”- monadisk udtryk, der er modtagelig

over for indtryk fra Shamballa”[2]

 

 

Hierarkiet-05-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Enhver accepteret discipel, der har taget 1. indvielse, befinder sig indenfor Hierarkiets periferi og indflydelse. På nuværende tidspunkt foretages Hierarkiets tilpasninger til menneskeheden i ashramen ved at skabe eller etablere magnetiske centre – ikke ved hjælp af koncentrerede kræfter, men ved hjælp af grupper af disciple, som er magnetisk tiltrukket af menneskeheden, og som gennem deres indflydelse påvirker aspiranter overalt. Denne tilpasning vil blive foretaget mellem hierarkiske grupper og grupper af mennesker med god vilje, som giver udtryk for kreativitet og intelligent aktivitet. Disse indre grupper vil på denne måde etablere en tættere forbindelse mellem dem selv og deres disciple, som bærer byrden i de ydre tjenesteområder. På samme tid er bestemte medlemmer af Hierarkiet involveret i deres egen vækst og uddannelse til højere stadier af udfoldelse, der henvises til som ”den højere evolutions vej”, der er forbundet med åndens (monadens) åndelige niveau og hensigt.

Videnskaben om relationer

Hierarkiet blev skabt af 2. stråle energier, der udtrykker kærlighed-visdom – den grundlæggende energi, som er udtryk for hele det manifesterede univers, fordi 2. stråle energi er opbygningsaspektets energi.

Den primære hjælp fra Hierarkiet består i at vække og udvide den menneskelige bevidsthed, og at skabe en opmærksomhed, der er sensitiv og modtagelig over for livet i alle former. Den grundlæggende videnskab, som Hierarkiet arbejder med, kaldes videnskaben om relationer. Bevidsthed er ikke alene opmærksomhed og identitetsfølelse eller selverkendelse. Den vedrører også relationen mellem den bevidste sjæl og alle andre sjæle.

Menneskeriget er først og fremmest et mellemled for det universelle tankesind, og når menneskehedens enheder er tilstrækkeligt udviklede, kan de blive Hierarkiets aktive samarbejdspartnere i realiseringen af planen og dermed forankre Planetlogos’ og Sollogos’ formål. Hierarkiet har til opgave at formulere planen, og at realisere den del af planen, hvor menneskeheden spiller en rolle og i stigende grad møder sin karma.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og indvielserne, s. 349

[2] Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 371

_________________________________

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE