Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (11 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (11 af 12)

Gruppeindvielse & Tjenestearbejde

 

Hierarkiet-14-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Gruppeindvielse

Hierarkiets medlemmer har aldrig statiske standpunkter. Forandringer i sjælsbevidstheden og de hierarkiske medlemmers åndelige årvågenhed i de ”bevægelige og skiftende realiteter” er årsag til, at menneskeheden kan vækkes til højere åndelige værdier og nye udviklingsmetoder. Dermed vokser menneskehedens gruppeforståelse, gruppebevidsthed og gruppehandling, som til sidst vil resultere i gruppeindvielse.

 

”Gruppeindvielse er baseret på en målrettet og forenet gruppevilje, der er dedikeret til tjeneste for menneskeheden og baseret på loyalitet, samarbejde og samhørighed.”[1]

 

Det er Hierarkiets hensigt at udvide graden af frihed for menneskeheden for at gøre det muligt for mennesker med god vilje at fungere effektivt i ”et liv i større fylde”, som er følgen af Kristus-bevidstheden. Det vil kræve, at menneskeånden frigøres til at nærme sig guddommelighed og til at vælge vejen til denne tilnærmelse. Det er også hensigten at udvikle modtagelighed og tankesind til en samlet bevægelse fremad mod discipelskabets vej og endelig mod indvielsesvejen.

Et ashramisk samspil udfolder sig mellem Hierarkiet og Shamballa. Det sker umærkeligt for disciple, indtil de har taget 3. indvielse, hvor de uklart fornemmer det. Denne aktivitet og dette samspil handler om planen og om den hensigt planen tjener.

 

”Medlemmerne af Shamballas råd erkender denne forskel og deler sig derfor i to grupper, som i gammelt sprogbrug kaldes hensigtens registratorer og viljens vogtere. Vilje er aktiv. Hensigt er passiv. Hensigt ER. Vilje aktiverer og tjener hensigten … Hensigtens registratorers opgave består i at holde kanalen åben mellem Jorden, planeten Venus og den centrale åndelige Sol. Viljens vogteres opgave består i at forbinde rådet, Hierarkiet og menneskeheden, sådan at der skabes en grundlæggende triangel af kraft mellem det planetariske livs tre store centre.”

Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 69

 

Tjenestearbejdet

Medarbejdere, der har en hierarkisk position (uden at tilhøre selve Hierarkiet), er også opdelt i to hovedgrupper: De, der arbejder med at udvikle verdens disciples bevidsthed til indvielse, og de der har en avanceret grad, som arbejder med livsaspektet og dets udtryk i livet hos verdens indviede. De engagerede disciple, der fungerer i samarbejde med Hierarkiet, arbejder også i to hovedafdelinger: De, der har at gøre med aspiranter, der er involveret i fysiske opgaver, og de, der støtter forståelsen og tjenestearbejdet i de fysiske opgaver. Når disciplen har fået fodfæste i tjenestearbejdet, benyttes alle former med intelligens, med forståelse for deres formål og uden overdrivelse. Gruppesensitiviteten erstatter hurtigt den individuelle bevidsthed, og disciplen bevæger sig hen imod en tættere relation til det hierarkiske center.

 

Hierarkiet-15-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Bestemte mestre forbereder sig til det tidspunkt, hvor de – igen – vil træde frem fysisk og lede planen for Jorden og assistere menneskeheden med at arbejde mod større forståelse af det guddommelige mønster.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og indvielserne, s. 30

_________________________________

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE