Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (3 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (3 af 12)

Shamballa

 

Arbejdet udvides

Hierarkiet bevæger sig mod det højere center, Shamballa, mens det på samme tid bevæger sig fremad mod det lavere center, menneskeheden. Åndsvidenskaben oplyser, at begge disse aktiviteter er gjort mulige af menneskeheden selv. Den voksende intuitive sensitivitet hos menneskehedens frontløbere gør det muligt for disciple at arbejde på højere niveauer end nogensinde tidligere på discipelskabets vej, og det har Hierarkiet observeret.

Holdninger og positioner er derfor ikke statiske hos Hierarkiets medlemmer. Hierarkiets medlemmer skifter konstant position. Tibetaneren indikerer, at ”− det eneste sted, hvor der er fuldkommen ‘fred’, … er i centret, hvor Guds vilje er kendt! Planetens åndelige Hierarki … er ikke et fredfyldt sted, men en sand hvirvel af kærlighedsfyldt aktivitet − mødestedet for energier, der strømmer ind fra den guddommelige viljes center og fra menneskeheden, den guddommelige intelligens’ center.”[1]

 

Hierarkiet-04-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Sanat Kumaras rådskammer

Sanat Kumaras rådskammer i Shamballa – centret for hensigt, vilje og syntese – udgør en enhed, og fra Hierarkiet distribueres denne grundlæggende enhed til de syv primære ashramer og de 49 sekundære ashramer i en fordelingsproces. Hierarkiet udgør imidlertid i sig selv en enhed, for det samlede ashramiske liv er beskyttet af en ”ringmur”, der er dannet af ashramens resonans og udstråling. De syv og de 49 ashramer holdes sammen af helhedens ”magnetiske samspil”. Udstrålingen fra dette center, og centrets magnetiske kvalitet, påvirker både disciple og aspiranter overalt i verden, og fører dem gradvis i tættere forbindelse med det indre og til sidst ind i centrets magnetiske felt. Denne proces fremmes hos den korrekt orienterede discipel via klarheden i den intuitive forståelse og af intensiteten i disciplens levevis.

Magnetisk kraft – en blanding af kærlighed og vilje – er en stimulerende faktor, der skaber sammenhæng mellem de forskellige ashramer, og den er en af kilderne til hierarkisk enhed. Det er tjeneste for planen, der binder de syv ashramer sammen (ligesom de 49) til én stor ashram – som udgør Hierarkiet i sin helhed.

Alle medlemmer af Hierarkiet – herunder medlemmerne af Shamballas råd − har alle uden undtagelse passeret alle stadier i menneskets evolution, for kun menneskelige væsener kan håndtere og udtrykke livsårsager. Det er kun det menneskelige intellekt, der bevidst kan skabe den energi, der er nødvendig for at gøre manifestationens mange livsstadier til virkelighed. Derfor hviler der et ufatteligt ansvar på menneskehedens skuldre.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Kristi tilsynekomst, s. 32

_________________________________

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE