Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (6 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (6 af 12)

Visdommens budbringere

 

Hierarkiet-07-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Hierarkiets medlemmer er intuitive fortolkere og energiformidlere mellem Shamballa og menneskeheden. Deres opgave er at redde verden, at afsløre den næste åbenbaring og at udtrykke guddommelighed. De fungerer også som formidlere af Sollogos’ vilje via Planetlogos’ vilje. Hierarkiets medlemmer er andet og mere end ”sandhedens vogtere”. De er budbringere af Guds visdom.

Hierarkiets medlemmer kaldes ”samfundet af oplyste sind”, ”rådet af retfærdige og fuldkomne mennesker” (som den kristne bibel omtaler), samt ”de fuldkomne ældre brødre og store følgesvende”. Andre betegnelser er ”samfundet af fuldkomne brødre”, ”borgere af verdens åndelige værdier” og ”ildens krigere”.

De er en gruppe af højt oplyste og dedikerede frelsere, frigjorte livsenheder, der arbejder i grupper med alle sjæle og alle liv i alle naturriger. Det er en gruppe med telepatiske kræfter, der gør det muligt for dem at være sensitive overfor tankestrømme, og at opfange tankerne fra de, der befinder sig lige så langt over Hierarkiet, som de selv befinder sig over verdens disciple.

Begrebet ”hierarki”

 

”Hierarki er kun et ord, der benyttes om den forvandlede personlighed hos alle disse grupper af frigjorte sjæle, der fungerer på mentalplanets højere niveauer og derfra forsøger at hjælpe menneskeheden. Kontakten med Hierarkiet sker derfor på de mentale niveauer.”

Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. I, p. 633

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE