Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (8 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (8 af 12)

Shamballa, Hierarkiet

og menneskeheden

 

Sammenhængskraften

Universets overordnede sammenbindende energi er kærlighed-visdom. Kærlighed forbinder Hierarkiet til menneskeheden og visdom forbinder Hierarkiet til Shamballa. Som Hierarkiets overhoved vil Kristus til sidst forbinde både Hierarkiet og menneskeheden til Shamballa. Shamballa (”Faderens hus”), Hierarkiet (”sjælenes rige”) og menneskeheden (”verdens menneskeliv”) stræber alle efter i en samlet bevægelse at intensivere ”lyset i verden”.

I denne periode – i kraft af menneskenes anstrengelser og hierarkisk bestræbelse – er en stor koordinering og sammenbinding under opbygning. Ånden (monaden), sjælen og personligheden står i tættere relation til hinanden end nogensinde tidligere. Der er i dag mange flere 3. indviede i inkarnation på planeten end nogen sinde før. Mange flere disciple forbereder sig til 3. indvielse, og i den nuværende menneskehed er personlighedens tre aspekter nu kraftfulde, og i kraft af deres magnetiske indflydelse og forvandlende påvirkning opbygger de antahkaranaen − broen af lys, mellem de tre aspekter. En enestående indsats.

 

Hierarkiet-10-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden

Det samme gælder planetens tre guddommelige centre. Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden er nu tæt forbundet, og derved opstår der en fusion af energier, som gør en indstrømning af åndelig vilje mulig. Fusionen og indstrømningen er et budskab om en kritisk periode i menneskehedens tilværelse, men den rummer også en enestående mulighed. Disciple møder alle de planetariske forandringer og muligheder med tilsvarende forandringer i deres eget liv. Nye holdninger og nye kreative handlemåder er nødvendige, for at styrkelsen af antahkaranaen kan fortsætte, ligesom …

 

” … fusionen mellem de mange ‘udstrålende tråde’, der rent symbolsk danner ‘forbindende kabler’, som vil forbinde de planetariske centre, og levere materialet, der kan overføre guddommens brændende vilje og forudbestemte hensigt. Det vil medføre rekonstruktion af de manifesterede verdener, og alle kan deltage i denne opgave.”

Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 474

 

Disciple i ashramen er først og fremmest beskæftiget med verdens anliggender. Mestrene arbejder i lyset og i årsagernes verden. På de indre planer danner mestrenes discipelgruppe en integreret helhed, som er karakteriseret ved liv, kærlighed og samspil. Relationerne er primært på sjælsniveau.

Der er en dobbelt energistrøm ind i Shamballa fra ydreplanetariske niveauer. Den tibetanske mester har kaldt denne energistrøm for ”uhindret oplysning.” Energistrømmen overfører formålet og viljen fra Sanat Kumara til det forenede Hierarki, samt en dynamisk, magnetisk impuls, som gør det muligt for mestrene og de indviede at organisere planen og aktivere den, sådan at formålet gradvis åbenbares og manifesteres på Jorden.

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE