Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (5 af 12)


Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.

HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE (5 af 12)

Civilisationer og kulturer

 

Hierarkiet-06-De-syv-De-tre-Den-Ene

 

Hierarkiet arbejder gennem sjæle eller grupper af sjæle, og intentionen er altid udvidelse af bevidstheden, opmærksomhed på den rigtige og nødvendige handling, samt bevidst deltagelse i skabelsen af en ny verdensorden. Derfor leder mestrene efter sensitive sind og modtagelige hjerter, og de mennesker med god vilje, der kan implementere visse aspekter af planen. Efterhånden som disse disciple bliver mere og mere sjælsinspirerede og sensitive, bliver de magneter for åndelige ideer og begreber, og i bevidstheden (gennem meditation og invokation) opfanger de en skitse og – senere – detaljer af det aspekt af planen, som de kan fremme, give energi og implementere.

Hierarkiets medlemmer har mange og varierede opgaver. De indviede og mestrene står som en mur mellem menneskeheden og det kosmiske onde, der har relation til misbrug af viljen i kosmisk målestok. De arbejder konstant i forsøget på at vække bevidstheden i alle former. De styrer og kontrollerer udviklingscyklussernes kulturer og de civilisationer, som er et resultat af dem.

Hierarkiet styrer verdens begivenheder, men de krænker eller griber aldrig ind i menneskehedens frie vilje. De giver udelukkende anvisninger, kaster lys, giver et vink eller en inspiration til alle, der responderer på mestrenes kontakt. Hierarkiet modtager og videresender energier fra Shamballa, og disse energier påvirker selve Hierarkiet, menneskeheden og sjælen i alt i alle naturriger.

En af hovedopgaverne for det samlede Hierarki er at præsentere de grundlæggende guddommelige ideer. På den måde gøder de jorden med medmenneskelige idealer, og resultatet er udvikling i tid og rum af civilisationer, der skaber mulighed for at kulturer kan komme til udtryk. Det er snarere kulturerne, der giver udtryk for idealet, end det er civilisationerne.

Hierarkiet formulerer planerne for alle livsformer i de fire naturriger – mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Planerne vedrører hverken enkeltindivider eller mikrokosmiske enheder, men helheder, store tidscyklusser, nationer, racer, verdensreligioner og store politiske og sociale ideologier.

Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Download-fil: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE - Frances Adams Moore


Artikel-Hierarkiet-De-syv-De-tre-Den-Ene
Læsefil med vendbare sider: HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE