Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEVARIGET - 19
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Devariget-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

DEVARIGET - 19 (7 af 12)


Ordet Deva betyder lysende eller skinnende, fordi det clairvoyante syn opfatter dem som lysende skikkelser af forskelligt udseende og farve.

DEVARIGET - 19 (7 af 12)

Planterigets grønne devaer

 

 

De findes i to grupper. De er højtudviklede og kan primært kontaktes i forbindelse med magnetisering. De større devaer af denne orden styrer Jordens magnetiske punkter, vogter over skovenes stilhed og bevarer områder på planeten, som ikke må krænkes. De beskytter dem mod forurening og arbejder på nuværende tidspunkt sammen med de violette devaer under herren Maitreya (Kristus). Astralplanets raja-herre, Varuna, og hans broder Kshiti er blevet indkaldt til Hierarkiets rådskammer til specielle forhandlinger, og ligesom mestrene prøver at forberede menneskeheden til tjeneste for Verdenslæreren, når han kommer, arbejder disse raja-herrer på tilsvarende måde i forbindelse med devaerne. De er energiske i deres arbejde og intense i deres iver, men mennesket skaber store forhindringer.

 

Devariget-09-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-visdom

 

Farver og formål

Luftens og vandets hvide devaer hersker over atmosfæren, arbejder med bestemte aspekter af elektriske fænomener og styrer havene, floderne og vandløbene. Nogle devaer udvælges på et bestemt tidspunkt i deres udvikling til skytsengle for mennesker i fysisk inkarnation. Hvert menneske har sin individuelle skytsengel.

Hver devagruppe har en speciel udviklingsmetode, som de benytter for at nå et bestemt mål.

For de violette devaers vedkommende går vejen via følelserne. Opgaven er at uddanne menneskeheden til at forædle det fysiske legemes to dele – det faste og det æteriske legeme.

De grønne devaer arbejder med magnetisering − et område, som menneskeheden endnu ikke ved meget om. Ved hjælp af den magnetiske kraft beskytter de plantelivet og Jordens hellige steder. Det er også deres arbejde, der sikrer menneskekroppens sundhed, for i resten af denne udviklingsrunde vil kroppens ernæring komme fra planteriget.

For de hvide devaers vedkommende består arbejdet i at beskytte menneskehedens enkeltindivider, kontrol med vand- og luftelementalerne og i mange opgaver, der vedrører fiskeriget.

Devagrupper

For disse fysiske devaer består udviklingsvejen i at tjene menneskeheden på en eller anden måde. De har meget at give og gøre for mennesket, og med tiden vil det gå op for menneskeheden, hvad den selv må yde i forbindelse med devaernes udvikling. Sideløbende med menneskehedens udvikling sker der en kraftig stimulering af devaernes udvikling.

Artikel-Devariget-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom
Download-fil: DEVARIGET 19 - Hardy Bennis


Artikel-Devariget-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DEVARIGET 19