Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER (13 af 22)


Disciple er nødt til at erkende deres blændværk og illusioner. Deres åndelige udvikling og fremskridt afhænger af, om de kan overvinde dem.

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER (13 af 22)

Væsentlige illusioner

 

Blændværk-&-Illusioner-19-Torkom-Saraydarian

 

Separatismens illusion

 

1. Den første illusion er separatisme. Idéen bag separatisme er individualisering. En sky bliver til dråber – dråber regenererer naturen, får erfaring og vender til sidst tilbage til skyen. På samme måde udgik monaden – menneskets åndelige gnist – fra en kosmisk kilde, som en ”fortabt søn”. Og efter at have høstet sine erfaringer, vender gnisten tilbage til den centrale ild og bliver ét med den, men uden at miste sin identitet.

Gnisten var aldrig adskilt fra kilden – i hvem den ”lever, ånder og er”.[1] Individualiseringen opleves som adskillelse, og hver monade troede, den var – og tror den er – en selvstændig og adskilt skabning. Men i virkeligheden er mennesket forankret i den centrale ild og ét med den.

Hele civilisationen, menneskets logik, politik og gensidige forbindelser er baseret på separatismens illusion. Selv religiøse og åndelige mennesker tænker og handler i separatismens ånd. Man kan endda sige, at separatismen er indbygget i menneskets bevidsthed. Separatismens illusion styrer livet, tankerne, følelserne, aktiviteterne, ordene og relationerne.

Er det muligt at forestille sig en verden, hvor alle erkender, at alt er ét?

 

Blændværk-&-Illusioner-20-Torkom-Saraydarian

 

Separatismens illusion er en af de stærkeste tankeformer, og den står i vejen for menneskets fremskridt, og den forhindrer menneskeheden i at skabe enhed.

Separatismens illusion optræder som et falsk ”jeg” i mennesket. Oplevelsen af ”jeg’et” er en illusion, som er opbygget igennem millioner af år, og illusionen er så krystalliseret i mentallegemet, at den næsten er umulig at slippe af med. Først kalder mennesket sine fysiske drifter og instinkter og kroppen som helhed for ”jeg”. Derefter bliver blændværket til ”jeg’er”. Så skaber mennesket illusoriske ”jeg’er”, hvor den stærkeste bliver et ”konge-jeg”, der hersker i livet.

Det er let for mennesket at tilintetgøre de lavere ”jeg’er”, men det er i høj grad vanskeligt at udrydde ”jeg’er”, når de repræsenterer menneskets egne illusioner. Når menneskesjælen identificerer sig med et af de illusoriske ”jeg’er”, udvikler den egoisme – den bliver ”et ego”. ”Ego’et” bliver til sidst en gigantisk forhindring, som blokerer porten til 3. indvielse. I åndsvidenskabelig litteratur kaldes det ”Tærsklens vogter”. Det er menneskets ”jeg”, ”mig”, ”mig selv”.

Når Tærsklens vogter er overvundet ved hjælp af oplysning og offer, forsvinder det falske ”jeg”, og det virkelige ”selv” – sjælen – toner frem i den indviedes hjerte. Det sande ”selv” udvikler sig som en gradvis udvidelse af ”jeg-begrebet”.

For at gøre det helt klart, kan man antage, at man hører ordene: ”Har du gjort noget for mig, som kan forbedre forholdet mellem os?”

For gennemsnitsmennesker henviser ”for mig” til deres personlige interesser. For aspiranter henviser ”for mig” til det, der har deres families interesser. For disciple henviser ”for mig” til discipelgruppen. For indviede henviser ”for mig” menneskeheden. For mesteren henviser ”for mig” til gudsriget. Når Kristus siger ”mig”, mener han Hierarkiet.

Det plan, man identificerer sig med, er ens ”jeg”. Hvis man er identificeret med solsystemet, refererer ”jeg” til solsystemet. Den primære enheds primære interesse er repræsenteret af menneskets ”jeg”. Det gælder på verdensplan. Når to præsidenter taler for deres nationers interesser, og den ene siger: ”Jeg ønsker ikke krig”, menes der, at hans nation ikke ønsker krig.

 

Blændværk-&-Illusioner-21-Torkom-Saraydarian

 

Det samme gælder på det personlige plan. Når et menneske siger: ”Jeg vil ikke have noget at spise”, repræsenterer mennesket sin krop, sine følelser og sit tankesind som en helhed. Efterhånden som man gør fremskridt på udviklingsvejen, bliver man leder af stadig større, kollektive enheder. Man kan endog blive overhoved eller ”jeg” for millioner af mennesker og repræsentant for deres interesser.

Dette ”jeg” kaldes det kollektive ”jeg”, men man mener også, at det kollektive ”jeg” ikke er en summen af enhederne eller folks individuelle ”jeg’er”, men snarere et ”jeg”, der repræsenterer dem, leder dem og fungerer som frontløber på deres udviklingsvej.

Et ”jeg”, der leder, bliver kernen i fremtidige samlinger af monadiske gnister, aspiranter, disciple, indviede og oplyste skabninger – undtagen hvis det ikke magter at opfylde sine forpligtelser, eller hvis det kvalificerer sig til en højere stilling. Hvis det sker, overtager det umiddelbart efterfølgende ”jeg” pladsen og fungerer som en ny kerne for grupper af liv.

Efterhånden som kernen udvikler sig ved at indgå i stadig større enheder, fortaber de personlige interesser sig i helhedens interesser. Det er det, der kaldes ”den bevidste ofring af selvet”. På den måde medfører stadig større ofre i virkeligheden stadig større lederskab, indtil ”legeme og blod” fortæres af helheden. Esoterisk set er det, hvad den hellige nadver symboliserer.

Der vil ikke komme en sand politik, et sandt lederskab eller en sand religion, før politikerne, lederne og præsterne i verden nedbryder separatismens illusion og accepterer enhedens og helhedens princip.

 

 

_________________________________

[1] Apostlenes Gerninger: 17,28

_________________________________

Artikel-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian
Download-fil: BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER - Torkom Saraydarian


Artikel-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian
Læsefil med vendbare sider: BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER