Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (2 af 18)


Tredje år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (2 af 18)

Første del

Meditation og træning i selverkendelse

 

VILJEN

 

At opdage viljen

Begrebet vilje blev omtalt i forrige instruktion i forbindelse med emnet positiv tænkning, handling og dynamik. Det er nu hensigten at gå dybere i nogle af emnets mange aspekter, for det er vigtigt, at man forstår, hvad vilje er, og hvordan viljen kan bruges på den mest effektive måde. De problemer, der har relation til viljen, er vokset til nye proportioner. Vilje bliver et bærende princip i Den Nye Tidsalder, og derfor er det vigtigt at gøre, hvad man kan, for at udvikle viljen på den rigtige måde, så den opfylder Den Nye Tidsalders krav.

Vilje opfattes ofte som impulsiv, voldsom handlekraft, udadvendt aktivitet og ubøjelig stædighed eller såkaldt "viljesfast" karakter. Men sand vilje er noget helt andet, og hvis man vil vide, hvad vilje i virkeligheden er, så er det nødvendigt, at man ser den i sin egen natur, for vilje er en indre realitet, der ikke kan forklares med ord. Den skal erfares og erkendes.

Mange former for vilje

Viljen manifesterer sig forskelligt, fordi den motiverende impuls kommer indefra, og den kommer til udtryk som det enkelte menneskes karakteregenskaber. For nogle menneskers vedkommende er den eksempelvis dynamisk og repræsenterer en stærk fremdrivende kraft, mens den for andre er knap så tydelig, fordi den kommer til udtryk som rolig styrke og udholdenhed. Der findes mange former for vilje, og den viser sig inden for mange områder, men det er kun ved at opdage sin egen vilje, at man kan få indsigt i denne indre krafts sande natur og kvaliteter, og forståelse for hvordan den kan udvikles og bruges.

Man mærker tydeligt, hvordan viljen spirer frem, når en fare truer, eller når man gennemlever et alvorligt problem. Det kan være en helt realistisk og markant oplevelse, hvor man kommer ud af situationen med en oplevelse af, at en indre kraftkilde er til disposition. Et andet eksempel er, at man i en lang periode med stress og usikkerhed kan opleve en indre hjælp og støtte − at et eller andet holder én oppe. Eller man kan opleve, at vilje er en faktor, der gør det muligt at beslutte og gennemføre en vanskelig afgørelse.

Meditation er en grundlæggende teknik til indsigt i, hvad vilje egentlig er, og til at få den forståelse, der er nødvendig for at kunne forbedre metoden. Det er denne proces, der i hovedsagen behandles i dette studie.

Meditation og vilje er forbundet på to måder:

  1. Vilje er nødvendig i meditation.
  2. Meditation er nødvendig for at erkende viljen og for at udvikle og bruge den rigtigt.
Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6