Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (6 af 18)


Tredje år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (6 af 18)

Aspekter af viljen

 

Man skal altid stræbe højere end alene at styrke den personlige vilje, og derfor skal der ses nærmere på relationerne mellem:

Den personlige vilje og sjælens vilje. Den individuelle vilje og andres vilje. Den individuelle vilje og den universelle vilje.

Der er tale om aspekter snarere end stadier i viljens udvikling, og årsagen er, at der sker en parallel udvikling. Den personlige vilje skal udvikles, sådan at den adlyder sjælens vilje. Derefter sker der en gradvis sammensmeltning af de to viljer. Men fordi man er forenet med andre på sjælsniveau, så virker denne proces desuden som en hjælp til at opnå en rigtig relation mellem den individuelle vilje og andres vilje og viljen i den gruppe, man er tilknyttet. Det er en gradvis proces, der resulterer i opfyldelse af ønsket om at samarbejde og identificere sig med den universelle vilje.

Tidligere − i studiet af gruppebestræbelse og samstemmighed − er der givet indsigt i, hvordan man kan relatere sin vilje til andres vilje. Den gode vilje er en indlysende forudsætning i denne proces. Men det er viljen-til-det-gode, der forbinder et menneske med den universelle vilje. Viljen-til-det-gode betyder, at man koordinerer den individuelle vilje med det gode for helheden, og det forudsætter en overbevisning om, at det gode vil sejre.

Det er vigtigt at forstå, at der er tale om noget helt andet end menneskers blinde og ugennemtænkte accept af passivt at "adlyde Guds vilje". Den individuelle vilje er nødvendig for at blive i stand til at identificere den med en højere vilje. Den individuelle vilje skal være et udviklet og brugbart aspekt, før den er i stand til "villigt" at deltage i et bevidst samarbejde med noget, der er større end den selv.

Det er i overensstemmelse med nutidens afvisning af blindt at acceptere og adlyde al "autoritet" og ved at stille intelligente spørgsmål ved de traditionelle "regler". Menneskehedens voksende bevidsthed forstår, at der kræves mere af et tænkende menneske. Men denne opfattelse har tendens til at enten at skabe en negativ passivitet eller et positivt oprør. I begge tilfælde indebærer det en periode uden tro på en højere magt end menneskeheden og de fysiske kræfter, der kan iagttages. Det er derfor nødvendigt, at videnskabelige opfattelser af evolutionen og af lovene om psykologisk og åndelig udvikling kan erstatte den "blinde tro" på Gud. Menneskeheden er langsomt ved at bryde igennem til den mere intelligente opfattelse af en "kosmisk orden" og af en universel lov. Men det er noget, man er nødt til at meditere på for at få en klar forståelse af, hvad de i realiteten indeholder, og hvor menneskets rigtige plads findes.

Som hjælp kan den korte meditation på næste side benyttes:

Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6