Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (8 af 18)


Tredje år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (8 af 18)

Den frie vilje og

anvendelse af viljen

 

Den frie vilje er også et aspekt af dette emne. Det skal nævnes på trods af, at det er et alt for omfattende tema til at blive beskrevet fyldestgørende her.

Den frie vilje er godt for menneskeheden, men den medfører også risici og farer. Hvis mennesket ikke havde en fri vilje, ville det være som en automat. Men det er et stort ansvar at bruge den frie vilje rigtigt. Frihed er som en "berusende" drik. Den har tendens til at friste til at overskride naturlovene. Den slører den sædvanligvis gode dømmekraft, og den stimulerer til overmod. Menneskeheden har faktisk et alvorligt problem med at bruge den frie vilje rigtigt. Det er et problem, der er bragt helt op til overfladen i nutiden.

For at løse problemet er det nødvendigt, at man forstår relationen mellem den enkeltes "frie" vilje og andre menneskers "frie" vilje, og at man bliver klar over sin plads i den universelle helhed. Den forrige meditation vil være en hjælp til at nå et resultat.

Viljens nedbrydende kraft

Viljen er nødvendig som et fremskyndende, afklarende og rensende redskab, men at anvende nogle af dens nedbrydende aspekter er ikke det samme som at anvende den forkert. Nedbrydning af udtjente former går altid forud for opbygningen af en ny tidsalder. Byggegrunden skal renses for fortidens ruin, før man kan opføre en ny bygning. Man skal også huske, at mange af de tidligere opbyggede former i sig selv ikke fejler noget, men de passer ikke til fremtidens nye mentalitet og livsbetingelser.

Viljens nedbrydende aspekt er derfor nødvendigt for at fjerne udtjente former, men dette viljesaspekt skal anvendes med visdom. Som nævnt i sidste instruktion er det en stor udfordring at sammensmelte vilje og kærlighed. Og den energi, der kan harmonisere de to begreber er visdom. Nøglen er intelligent kærlighed og intelligent anvendelse af viljen. Både i det enkelte menneske og i en gruppe kan der være for meget kærlighed i forhold til vilje, eller for meget vilje i forhold til kærlighed, men der kan aldrig være for meget visdom. Der er brug for al den visdom, som overhovedet er muligt.

Man må forsøge at identificere den individuelle og "frie" vilje med den vilje, der findes i sjælen, for den er udtryk for visdom, og den identificerer sig med den universelle vilje og det største gode.

Refleksion

Viljen har flere funktioner end de, der er nævnt her, men det ville blive et alt for omfattende studie. I det følgende meditationsomrids er der forslag til temaer, der gør det muligt at opspore disse funktioner og udvikle en rigtig anvendelse af viljen. F.eks. vil omhyggelig refleksion over stadierne afsløre potentialerne i denne indre kraft i mange retninger. De fleste mennesker har endnu ikke registreret eller udnyttet viljens energikilde. Alle former for energi skal bruges rigtigt, også viljesenergien, og derfor er ansvaret stort. Man skal sørge for at være så informerede som muligt om viljens potentialer, og man skal under alle omstændigheder udvikle evnen til at styre viljen intelligent.

Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6