Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (14 af 18)


Tredje år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (14 af 18)

Tredje del

Princippet om samstemmighed

 

Man er begyndt at forstå, at samstemmighed er nøglen til fremskridt inden for mange områder. Desuden giver samstemmighed grundlag for at kombinere forskellige initiativer, der arbejder mod det samme mål. Man kan sige, at det grundlæggende princip om samstemmighed er ved at vise sig som en særlig kraft i verden.

I andet års fjerde instruktion blev samstemmighedens betydning forklaret. Det samme gjorde forskellen mellem ensartethed og den subjektive forening af formål og identitet på dybere niveauer. Dette punkt skulle nu tydeliggøres. Erkendelse af samstemmighed fører ikke til ensartethed i midler og metoder, men derimod til enhed med sjælen. Derfor er ensartethed af hensigt, retning og mål nøglen til fremskridt for menneskehedens mange racer, trosretninger, uddannelser og sociale forhold. Det er denne grundlæggende enhed og den konsekvente ensartethed i behov, som skal tages med i tænkningen. Disse tanker skal styrkes i menneskets bevidsthed, så de kommer til udtryk som holdninger og handlinger, der vil skabe den nødvendige brobygning. Det er viljen til at samarbejde, der skal stimuleres.

Samarbejdets nødvendighed

Målet skal nås, ikke alene fordi samarbejde skal erstatte konkurrence, efterhånden som den åndelige udvikling gør fremskridt, men fordi det er hensigtsmæssigt, at det stigende antal mennesker på planeten samarbejder om praktiske handlinger, hvis menneskeheden overhovedet skal overleve. Illustrationen på næste side er et godt eksempel på, at harmoni og samarbejde betaler sig bedre end kamp og konkurrence. Denne erkendelse stammer fra dyrekøbte erfaringer.

Plotin skrev, at menneskeheden som en fundamental enhed farver al gensidig påvirkning:

 

"Det, der rummer alt levende som en enhed, er et princip, hvori hver enkelt del eksisterer sammen med alt andet levende. Ud fra dette princip, der har en fast og ubevægelig kerne, trænger delene frem som fra en enkelt rod, der aldrig selv viser sig. Delene forgrener sig og mangedobles, og hver enkelt gren afsætter et spor fra den fælles kilde …

Delene, der påvirker hinanden, er forgreninger fra en fjern begyndelse, og derfor er de nu meget forskellige, men de stammer oprindeligt fra én og samme kilde. Al gensidig påvirkning svarer til det forhold børn af samme forældre har til hinanden, fordi de har modtaget livet fra samme kilde."

 

Skabende-meditation-tredje-år-Skema-05

 

Det, Plotin mener, er, at der findes en gensidig, magnetisk og tiltrækkende kraft, som strømmer i menneskeheden. Det er den samme tanke, der beskrives i bogen I Ching:

 

"Der findes skjulte, aktive kræfter, som forener de, der hører sammen. Åbner man sig for denne tiltrækning, så gør man ingen fejltagelser. Hvor der eksisterer indre relationer, er det ikke nødvendigt med store forberedelser og formaliteter. Mennesker forstår straks hinanden, ligesom guddommelighed på samme måde accepterer et lille offer, når det kommer fra hjertet."

 

Men man skal heller ikke gøre forskelligheder mindre vigtige, for det er dem, denne enhed udtrykker sig igennem. Forskellighederne ville opleves som kaotiske, hvis man kun regnede med begrebet enhed, for enhed begrænses, hvis der ikke findes forskellighed. Enhed er målet, forskellighed er metoden til vækst. Man må ikke tabe det ene af disse begreber af syne, men fastholde opmærksomheden på dem begge.

Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-03-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6