Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (8 af 9)


Der er syv kosmiske stråler. I solsystemet er kun en af dem aktiv. De syv underopdelinger af den kosmiske stråle udgør solsystemets syv stråler.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (8 af 9)

Strålerne på planetniveau

 

Planetsystemerne modtager som sagt hver især en understråle direkte fra Solen. Understrålen er planeternes primære strålepåvirkning. Men de modtager desuden indirekte de øvrige stråler fra Store Bjørn. De hellige planeter modtager derfor strålepåvirkningen fra både Solen og fra Store Bjørn. Når en hellig planet modtager en bestemt stråletype fra både Solen og fra Store Bjørn – altså både direkte og indirekte – vil den naturligvis være stærkt præget af denne specifikke strålepåvirkning. Planeterne modtager derfor to strålepåvirkninger – en primær, der kommer fra Solen og en sekundær, der kommer fra Kosmos.

Det er 2. stråles 3. understråle, der strømmer til planeten Jorden, og med planeten Jorden menes der Shamballa, som i åndsvidenskaben kaldes "centret, hvor Guds vilje er kendt" samt Sanat Kumara (Planetlogos’ personlighedsaspekt). Planetlogos modtager og absorberer altså primært den store solare 2. stråle og herunder primært den store 3. understråle. Sanat Kumara er reelt denne strålekvalitet.
 

De-Syv-Stråler-02-16b-Den-nye-tids-psykologi

 

Når Sanat Kumara modtager 2. stråles 3. understråle, spaltes den op i syv understråler efter samme princip som tidligere beskrevet. Planetlogos fungerer på denne måde som et prisme ligesom Sollogos. Planetlogos sender derfor syv understråler ud i sit system. Mere præcist modtager han den primære solare 2. stråles 3. understråle, som nu spaltes op i syv under-understråler.

 

Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara

 

Shamballa er ligesom alt andet i systemet opdelt i tre aspekter, som åndsvidenskaben kalder "departementer", fordi de repræsenterer et be-stemt administrations- eller ansvarsområde. De tre primære understråler kanaliserer Sanat Kumara nu videre ud til lederne af de tre departementer, der kaldes "Sanat Kumaras Rådskammer" – og de tre Kumaraer – Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara.

 

De-Syv-Stråler-02-17-Den-nye-tids-psykologi

Planche - De tre Kumaraer

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Sanaka Kumara

− modtager 1. under-understråle (af 3. stråle, som er en understråle af 2. stråle)

Sananda Kumara

− modtager 2. under-understråle og …

Sanatana Kumara

− modtager 3. under-understråle …

− og de tre kumaraer sender de tre strålekvaliteter videre til Hierarkiets tre primære departementer – departementerne for 1., 2. og 3. stråle.

Samtidig strømmer den sekundære påvirkning fra Store Bjørn og solkonstellationen Sirius ind i systemet, men det forøger blot den samme strålepåvirkning.

Det er nu interessant at følge, hvad der videre sker i denne nedtransformering af strålerne, og derfor skal der nu fokuseres på de tre departementer i Sanat Kumaras ashram eller rådskammer. De tre kumaraer sender som sagt de tre primære strålepåvirkninger videre til Hierarkiets departementer, og det betyder, at:

  • Manuens departement modtager 1. under-understråle fra Sanaka Kumara.
  • Kristi departement modtager 2. under-understråle fra Sananda Kumara.
  • Mahachohanens departement modtager 3. stråle fra Sanatana Kumara.

Lederen af Hierarkiets 3. stråle departement – Mahachohanen – opsplitter nu sin 3. under-understråle i fire sekundære stråler plus selve 3. strålekvaliteten og sender dem videre til de lavere naturriger herunder 4. naturrige − menneskeheden.

 

De-Syv-Stråler-02-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Det betyder, at Manuen kanaliserer 1. stråle, Kristus kanaliserer 2. stråle og Mahachohanen kanaliserer dels sin egen 3. stråle og dels de fire sekundære stråler til menneskeheden og de lavere naturriger. På denne måde besjæles menneskeheden af alle syv stråler, og derfor er de syv stråler til stede på Jorden.

Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 2:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI