Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (9 af 9)


Der er syv kosmiske stråler. I solsystemet er kun en af dem aktiv. De syv underopdelinger af den kosmiske stråle udgør solsystemets syv stråler.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (9 af 9)

Strålerne og astrologien

 

Et vigtigt spørgsmål er nu: "Hvor kommer strålerne fra set fra et individuelt synspunkt?"

Fra en individuel synsvinkel strømmer strålerne ikke til Jordens naturriger direkte fra hverken Store Bjørn eller fra Sirius, men fra Hierarkiet. Set fra menneskehedens synspunkt er det reelt uinteressant, hvordan strålerne kommer til Hierarkiet, men det er til gengæld vigtigt at vide, at alt hvad der foregår på Jorden, relaterer sig til Hierarkiet. Det beskrives senere.

Via Hierarkiet gennemstrømmes Jorden med de syv strålekvaliteter, som Hierarkiets mestre modtager fra Shamballa eller Sanat Kumaras rådskammer. Hierarkiet omslutter planeten med sin aura, og indenfor denne aura udsender Hierarkiet de syv stråler til alle levende væsener på Jorden.

Det er en vigtig information, for der kan tilføjes en lige så vigtig information.

Åndsvidenskaben oplyser, at Hierarkiet i den atlantiske periode opbyggede tolv kraftfulde tankeformer, som de placerede som et bælte omkring Jorden, og disse tankeformer udgør den planetariske zodiak. Mestrene skabte en magnetisk forbindelse mellem hver tolvtedel af dette tankeskabte bælte eller denne zodiak, sådan at hver del stod i forbindelse med det stjernebillede, der befinder sig ude i rummet. Det er denne zodiak, der virker og påvirker – det er ikke stjernebillederne langt ude i rummet. Spørgsmålet: "Hvor kommer de astrologiske energier fra set fra et individuelt synspunkt?", kan derfor besvares med: "Hierarkiet".

 

De-Syv-Stråler-02-19-Den-nye-tids-psykologi

 

De kosmiske energier kan ikke opfattes, for de er alt for subtile for menneskets relativt grove bevidsthed. Men mennesket er ”tænkeren”[1]. Mennesket er derfor i høj grad i stand til at opfatte tankeformer – navnlig de tankeformer, der er opbygget fra det højere mentalplan (sjælens plan) og nedefter.

Når man siger, at et menneske er født i et bestemt stjerntegn, har det ingen relation til det kosmiske stjernebillede. Det har relation til den magnetiserede tankeform, som Hierarkiet skabte i Atlantis. Det er den, der rummer den specielle energi, der defineres som stjernetegnenes eller zodiakens kvaliteter.

Desuden er disse tankeformer blevet suppleret af astronomer og astrologer, der gennem tiderne har beskæftiget sig med astronomi og astrologi, som i virkeligheden er én videnskab. Deres tankeformer er også strømmet ind i det kollektive tankebælte, og denne kombination er forklaringen på, at astrologiske analyser virker – det skyldes ikke, at der strømmer kosmisk energi ned til Jorden fra fjerne stjernebilleder langt ude i rummet.

De kosmiske stjernebilleder ligger ikke opdelt i lige store bælter på hver tredive grader, sådan som det fremgår af astrologernes beregninger i horoskoperne. Desuden er der noget, der hedder forårspræcessionspunktet, som medfører, at stjernebillederne løbende forrykkes en smule hvert år. Siden Ptolemæus’ tid har de forrykket sig cirka en tredjedel af tegnet, og det medfører, at de fleste tegn ikke står dér, hvor astrologerne påstår, at de befinder sig ifølge deres beregninger.

Det har skabt en markant uoverensstemmelse mellem astrologi og astronomi, og astronomer angriber netop astrologerne med dette argument. Astrologer uden kendskab til denne åndsvidenskabelige kendsgerning, er ikke i stand til at komme med et logisk svar på denne uoverensstemmelse, og henviser derfor til, "at sådan har man altid beregnet horoskoperne" – altså et dogmatisk argument, der er baseret på en trosforestilling.

 

De-Syv-Stråler-02-20-Den-nye-tids-psykologi

 

Men når astrologien alligevel virker, skyldes det ganske enkelt, at menneskeheden er underlagt Hierarkiets magnetiske tankeform, der omkranser og drejer med Jorden rundt, og som altid har nøjagtig tredive grader for hvert tegn. På denne måde bliver horoskopet relevant, for det er ikke et billede på Kosmos, men på de energier, der konstant strømmer fra tankeformen, og som har en reel virkning på det enkelte menneske.

Man kan derfor udlede, at når astrologien virker, skyldes det, at astrologerne – ofte uden at vide det − beskriver tankeformer, og tankeformer er den stærkeste påvirkning, mennesket – tænkeren − udsættes for her på Jorden. De tolv kollektive tankeformer, der udgør en del af psykologen Carl Jungs kollektive ubevidste, er en af de stærkeste kollektive indflydelser, der findes på planeten.

Konklusionen er, at alle energier på planeten stammer fra Hierarkiet, der også kaldes Det Store Hvide Broderskab. Denne konklusion har vidtgående konsekvenser for menneskets virkelighedsopfattelse. Det medfører ikke mindst, at det altid er Hierarkiet, der beslutter og styrer, hvilke energier, der skal påvirke menneskeheden i en given periode.

 

 

 

_________________________________

[1] Det engelske ord ”man” (menneske) stammer fra sanskritordet ”manas”, der betyder ”tanke” eller ”tænkeren”.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 2:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI