Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (6 af 9)


Der er syv kosmiske stråler. I solsystemet er kun en af dem aktiv. De syv underopdelinger af den kosmiske stråle udgør solsystemets syv stråler.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 2:8 (6 af 9)

Tre stråler

– for ånd, sjæl og personlighed

 

I Alice A. Baileys litteratur har den tibetanske mester oplyst, hvilken stråle hver enkel planet i solsystemet modtager, men han tilføjer, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en planet er et levende væsen, som derfor ikke modtager én enkelt stråle men hele tre. For ligesom et menneske har en planet naturligvis en ånd, en sjæl og en personlighed – og ånd, sjæl og personlighed har hver sin strålekvalitet. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem personlighedsstråler, sjælsstråler og stråler for ånden.

Spørgsmålet er derfor, hvilken af strålerne, Djwhal Khul har oplyst? Han har angivet syv stråler til de tolv planeter, men han har ikke afsløret, om strålerne tilhører ånden, sjælen eller personligheden. Denne information er overladt til fornuften og intuitionen hos den studerende. Den esoteriske litteratur er tavs.

En mulighed for at komme videre i udforskningen af emnet er at undersøge, hvad en af de store stråleforskere – Michael Robbins, der er stifter og leder af Seven Ray Institute er nået frem til i sin forskning. Michael Robbins må betragtes som nutidens største specialist på området. Han er specialist i både esoterisk astrologi og esoterisk psykologi, men ikke mindst inden for det område, som han selv kalder "rayology". Der er god grund til at betragte hans vurderinger som særdeles kvalificerede arbejdshypoteser.

Michael Robbins fortæller, at Djwhal Khul sandsynligvis har oplyst de hellige planeters sjælsstråle, og for de ikke-hellige planeters vedkommende er det utvivlsomt personlighedsstrålen.

Teorien lyder logisk, for forskellen på en hellig og en ikke-hellig planet er udviklingsgraden. En hellig planetlogos er et planetvæsen, der har taget 5. planetariske indvielse. En ikke-hellig planetlogos er et planetvæsen, der "kun" har 3. eller 4. planetariske indvielse.

En planet, der har taget 5. planetariske indvielse, er netop domineret af sit sjælsaspekt, hvorimod en planet, der har taget 3. eller 4. planetariske indvielse er domineret af sit personlighedsaspekt. Det er derfor overvejende sandsynligt, at den tibetanske mesters oplysninger skal forstås på dette grundlag. Planeternes monadiske stråler eller åndens strålekvaliteter siges der intet om, sandsynligvis fordi menneskeheden ikke kan bruge denne information til noget.

Derfor er det et interessant spørgsmål, om man kender alle tre stråler for planeten Jorden? Flere steder i forfatterskabet siger Djwhal Khul, at det er for tidligt at give informationer om Jordens stråleopbygning, og alligevel kan opmærksom læsning afdække informationen. Det viser sig, at Jordens stråleopbygning er ret enestående, for den er på en måde et symbol for hele systemet.

Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 2:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-02-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI