Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 5:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 5:8 (4 af 7)


Alle væsener fra et atom til en galakse består af frekvenser. Det samme gælder mennesket. Et menneske består af partikler, der vibrerer på bestemte frekvenser.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 5:8 (4 af 7)

Strålerne for ånden, sjælen

og personligheden

 

De-Syv-Stråler-05-07-Den-nye-tids-psykologi

 

Et legeme er altid styret af én bestemt stråle. Det betyder, at samtlige stofpartikler i det pågældende legeme er betinget af den aktuelle stråle. Et legeme kan derfor ikke skifte mellem forskellige stråler og kvaliteter i livets løb − men det er en påstand, man af og til møder.

Et menneske skifter ikke stråler i løbet af en inkarnation. Selvanalysen går derfor ikke ud på at finde ud af, om man udtrykker en bestemt strålekvalitet i astrallegemet om morgenen og en anden om aftenen i et forsøg på at forklare skiftende følelsesmæssige stemninger. Opgaven er at finde ud af hvilken stråle, partiklerne i det pågældende legeme er betinget af.

Strålekombinationen i personlighedens legemer (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æterisk legeme) er valgt af sjælen i samarbejde med Karmas Herrer[1], og personligheden kan ikke udskifte strålerne undervejs – og hvem ved i øvrigt, hvordan man i givet fald skulle bære sig ad med det?

Når åndsvidenskaben oplyser, at et legeme befinder sig på en bestemt stråle, er det udtryk for noget meget konkret, for det betyder, at legemet er en stofform, som består af partikler, der svinger på denne stråles frekvens. Hvis nogen påstår, at de har skiftet stråle, ville det betyde, at de har været i stand til at udskifte samtlige partikler i det aktuelle legeme. Og så skal man spørge, hvordan vedkommende bar sig ad med det. Man skal ikke gøre sig håb om at få en detaljeret videnskabelig indføring i en avanceret teknik, for konklusionen er, at ingen skifter stråler i livets løb.

De aspekter i mennesket, som er permanente i meget lange tidsrum, er ånden eller monaden, sjælen og de permanente atomer, (som samler stoffet til legemerne med de ønskede vibrationer). Ifølge åndsvidenskaben har disse aspekter derfor den samme stråle i mange liv.

 

De-Syv-Stråler-05-08-Den-nye-tids-psykologi

 

Ånden har samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i hele den individuelle udvikling.

Personligheden og legemerne har mulighed for

at skifte stråle mellem hver inkarnation.

 

Ånden eller monaden har samme stråle i milliarder af år, for det er ånden, der er menneskets inderste liv. Det gælder ikke alene mennesket, men også alle andre levende væsener. Ånden har derfor samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i en meget lang periode, selvom perioden er væsentlig kortere end åndens, for ifølge åndsvidenskaben blev sjælen først skabt som selvstændig enhed i forbindelse med individualiseringen for ca. 18½ millioner år siden. På dette tidspunkt bevægede mennesket sig fra dyreriget til menneskeriget[2]. Sjælen er ikke evig, for den opløses ved 4. indvielse[3]. Sjælen har derfor samme stråle i hele menneskets individuelle udvikling.

Sjælen skifter ikke stråle undervejs – undtagen i meget specielle tilfælde.

Personligheden og legemerne har til gengæld mulighed og behov for at skifte stråle mellem hver inkarnation, og det sker ofte, for det er netop ved hjælp af forskellige strålekombinationer, at mennesket udvikler sig og lærer forskellige aspekter af sig selv at kende.

 

Åndens permanente stråle,

sjælens relativt permanente stråle

og personlighedens og legemernes

skiftende stråler er fundamentet

for strålepsykologien.

 

 

 

_________________________________

[1] Karmas Herrer kaldes også Lipikaerne (sanskrit). Karma betyder "handlinger". Karmas Herrer er karmas "bogholdere" for menneskeheden, og de tilhører et meget højtstående hierarki af åndelige skabninger, der har til opgave at registrere årsager og virkninger i menneskets verden og omsætte dem til handlingsplaner.

[2] Se appendiks.

[3] Se appendiks.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-05-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 5:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-05-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 5:8