Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEVAERNES BEVIDSTHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Devaernes-bevidsthed

DEVAERNES BEVIDSTHED (7 af 11)


Devaerne forestiller sig ikke eksistensen af en central, personificeret, individuel bevidsthed, men en livskraft, der besjæler hvert atom og udfylder rummet mellem formerne.

DEVAERNES BEVIDSTHED (7 af 11)

Opgaven

 

Devaernes-bevidsthed-09

 Deva for Cornwall park, Auckland (tv.)
og deva for Lion Rock, McLeods Bay (th.)
– begge fra Geoffrey Hodsons “Clairvoyant Investegations”

  

Det er både devaens og menneskets funktion at fremskynde livets udvikling fra instinktiv til fuld selvbevidst manifestation. Devahierarkiet stimulerer med sin bevidsthed det iboende, logoiske liv, som udvikler sig via stoffet på det plan, som devaerne opholder sig på. De påvirker stoffet indirekte via deres arbejde med livet. Målet for devaernes bestræbelser er at skabe et mere bevidst udtryk for livet i formen ved at forene livet med deres egen mere selvbevidste livskraft.

Hvert medlem af devahierarkiet og hvert atom tjener Logos som formidler af den logoiske livskraft. Devaens tjeneste er imidlertid intelligent, for den manipulerer og tilpasser mængden og retningen af den livskraft, der strømmer gennem devaens natur. Hvis devaen er individualiseret, sker det bevidst. Hvis devaen ikke er individualiseret, sker det instinktivt, for devaen adlyder ganske enkelt sin naturs iboende love. Foreningen af den bevidst styrede deva-livskraft med den automatiske og ikke-bevidste strøm via atomet fremskynder udviklingsprocessen i alt stof og dermed også i alle former, uanset om det er mineral-, plante-, dyre-, deva- eller menneskeformer.

Efterhånden som udviklingen skrider frem, opstår der en højere grad af bevidsthed i alle systemets former – dvs. i alle naturrigerne. Resultatet er, at den instinktive bevidsthed gradvis udvikler sig i retning af selvbevidsthed. Devaernes dobbelte funktion i naturen er derfor at stimulere formens udvikling ved at blande deres deva-livskraft med formens livskraft, og stimulere bevidsthedens vækst i retning af selvbevidsthed ved at forene deres egen intelligent styrede livskraft og bevidsthed med livskraften og bevidstheden i den form, de arbejder med.

På den måde tjener de Logos på alle planer og i alle naturriger – herunder menneskeriget – hvor devaernes dobbelte funktion let kan iagttages. De udvælger, specialiserer og indbygger alle de atomer, som menneskets legemer består af. De finder præcis den type atom, der er brug for, på grundlag af atomets reaktion på vibrationen fra det permanente atom, som alle andre atomer samles omkring. Før atomet placeres, forener devaen sin livskraft og bevidsthed med atomet. Det maksimerer specialiseringen og skaber en mere modtagelig tilstand i atomet. Derefter giver devaen atomet den naturlige plads i legemet i overensstemmelse med vibrationstakten og den specifikke kraft, der trækker det på plads. Lignende processer udføres i alle naturrigerne af devaer eller naturvæsener med affinitet til netop den stoftype og det tæthedsniveau, arbejdet er forbundet med.

Artikel-Devaernes-bevidsthed
Download-fil: DEVAERNES BEVIDSTHED - Geoffrey Hodson


Artikel-Devaernes-bevidsthed
Læsefil med vendbare sider: DEVAERNES BEVIDSTHED