Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDSUDSIGTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis

FREMTIDSUDSIGTER (3 af 9)


Når mineralrigets metaller, fossile brændstoffer, kemiske grundstoffer osv. bearbejdes, sker der en transformation fra en bunden til en lettere bevægelig luftformig tilstand.

FREMTIDSUDSIGTER (3 af 9)

Det japanske forbillede

 

Ifølge åndsvidenskaben er det Japans mål at fungere som et forbillede for den såkaldte ”gule race", og engang i fremtiden vil Tokyo blive et åndeligt center for Orienten. Man ved, at kineserne, japanerne og mongolerne udgjorde den 4. rodraces 7. underraceAtlantis − en underrace, som aldrig etablerede sig på det atlantiske kontinent. De udvandrede til Asien, og har udviklet sig til at blive Jordens mest folkerige race.

Den Nye Tidsalders energi vil blive domineret af 7. stråle, der som nævnt er strålen på Japans personlighedsaspekt. For Japans vedkommende vil denne strålekvalitet betyde, at der vil ske et skift fra 7. stråles maskuline aspekter i retning af de feminine, som Japan hidtil ikke har responderet på. Måske er kraften i dette spændingsfelt den bagvedliggende årsag til de rystelser (jordskælv) − både fysisk og psykologisk − der hærger denne nation med stor styrke.

 

Fremtidsudsigter-08-Hardy-Bennis

Den “gule race” − Jordens mest folkerige

 

Det afrikanske og mellemøstlige forår

 

Fremtidsudsigter-09-Hardy-BennisSom omtalt i artiklen om Verden i forvandling, så har de fleste uden tvivl bemærket, at der overalt på planeten er ved at ske en forvandling − uanset om forvandlingen skabes via jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, tørke og misvækst eller atomkatastrofer. På længere sigt vil der ske en dramatisk stigning af verdenshavene. Dertil kommer de tilbagevendende finanskriser. Hvis man ser situationen gennem ”esoteriske briller”, så er det indlysende, at der skal ske en radikal holdningsændring til mange af de områder, mennesket har taget for givet. Kravene om frihed og demokrati er blevet slagordene mod de alt for mange diktatoriske regimer, for uden frihed er der ingen åndelig eller kulturel udvikling.

Det er netop menneskehedens åndelige udvikling, der har første prioritet hos Hierarkiet − den indre verdensstyrelse. Mestrene har et helt andet syn på liv og død end gennemsnitsmennesket. Når et menneske dør − f.eks. under en naturkatastrofe − er det ikke selve mennesket, der dør, for livet er evigt. Det eneste, der dør, er den fysiske krop, og døden repræsenterer reelt sjælens befrielse fra indespærringen i den begrænsede fysiske krop. Det enkelte menneskes liv og død styres og reguleres ved hjælp af reinkarnations- og karmaloven. Men når mestrene ser, at åndeligheden i menneskeheden stagnerer eller dør, skal de reagere.

Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Download-fil: FREMTIDSUDSIGTER - Hardy Bennis


Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDSUDSIGTER