Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDSUDSIGTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis

FREMTIDSUDSIGTER (7 af 9)


Når mineralrigets metaller, fossile brændstoffer, kemiske grundstoffer osv. bearbejdes, sker der en transformation fra en bunden til en lettere bevægelig luftformig tilstand.

FREMTIDSUDSIGTER (7 af 9)

Forvandlingen af et helt naturrige

 

Fremtidsudsigter-17-Hardy-Bennis

Stefan Paris: Den sidste tønde

 

Den esoteriske side af dette valg − som nogle få mænd traf omkring år 1900 − har som tidligere nævnt givet et væsentligt bidrag til de menneskeskabte årsager til den globale opvarmning, og dermed konsekvensen for alt liv på planeten er helt uoverskuelig.

Et aspekt, som naturvidenskaben ikke har beskæftiget sig med, er den dybere esoteriske betydning af, at mineralriget med dens forskellige metaller, fossile brændstoffer, kemiske grundstoffer osv. bearbejdes på forskellige måder, og dermed opstår de kunstige stoffer, der kendes som plastic − dvs. syntetiske stoffer. Det samme gælder inden for våbenindustrien, hvor der produceres mange forskellige eksplosive stoffer, bomber og granater − som ikke mindst blev brugt i de to verdenskrige, og de bruges stadig i de utallige større og mindre konflikter på Jorden. Der er desuden blevet brugt ufattelige mængder jern og stål til krigsformål, og endelig er der de astronomiske mængder af fossile brændstoffer − kul og olie − som er blevet brændt af i biler, fly, skibe og varme/kraftværker. Disse processer har frigjort store dele af mineralriget fra at være bundet i oliefelter, inde i klipper og alle de steder, hvor de har ligget isoleret i millioner af år. Men nu er de blevet transformeret med ilden som medie. Processen har forvandlet mineralerne til et helt andet element, nemlig luftens element − til CO2 og forskellige lette kulbrinter mv. På den sundhedsmæssige side har det skabt en massiv luftforurening, som er en trussel mod alt liv og mod menneskets helbred. Set i dette perspektiv er det en skelsættende transformation fra en tilstand − nemlig fra at være bundet i undergrunden − til en lettere bevægelig luftformig tilstand.

Dette menneskeskabte drama er nu ved at nå sin yderste grænse, for flere af disse grundstoffer og fossile brændstoffer er ved at være opbrugt. Alle prognoser peger entydigt i den retning.

Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Download-fil: FREMTIDSUDSIGTER - Hardy Bennis


Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDSUDSIGTER