Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDSUDSIGTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis

FREMTIDSUDSIGTER (8 af 9)


Når mineralrigets metaller, fossile brændstoffer, kemiske grundstoffer osv. bearbejdes, sker der en transformation fra en bunden til en lettere bevægelig luftformig tilstand.

FREMTIDSUDSIGTER (8 af 9)

Er det meningen,

eller er det en lærestreg?

 

Fremtidsudsigter-18-Hardy-Bennis

 

Bevidst eller ubevidst har menneskeheden fungeret som redskab til denne forvandling af et helt naturrige, men man kender ikke langtidskonsekvensen af processen. Som esoteriker bør man overveje, om processen muligvis kan være en del af den indre verdensstyrelses plan i samarbejde med devaevolutionen − naturens store og små husholdere og administratorer?

Måske skal dette drama fungere som et skoleeksempel for menneskeheden? Det kan muligvis være en påmindelse om, at menneskeheden altid skal have de højere magter med på råd, når der træffes vigtige valg, der har konsekvenser mange generationer frem i tiden. Måske er det den vigtigste lære, der kan drages af de valg, som nogle få mennesker traf på hele menneskehedens vegne. Valget blev truffet på grundlag af grådighed, magt og egoisme, og det er direkte i strid med de værdier, som Den Nye Tidsalder skal bygges på!

 

Fremtidsudsigter-19-Hardy-Bennis

 

Ansvar på godt og ondt

Åndsvidenskaben fortæller, at menneskeheden skal være ansvarlig for de lavere naturriger − mineral-, plante- og dyreriget. Mineralrigets forvandling er nu ved at kulminere. Plante- og dyreriget er naturvidenskaben og industrien også godt i gang med at forvandle − eksempelvis ved afbrænding af enorme områder af planetens regnskove og ved den udbredte rovdrift på ædle træsorter. Indenfor landbruget sker der løbende en forædling af kornsorter, prydplanter, grøntsager og rodfrugter. Et eksempel er den forædling, som Luther Burbank[1] udførte indenfor citrusindustrien i Californien.

 

Fremtidsudsigter-20-Hardy-Bennis

Luther Burbank

 

Det hører med til overvejelserne, at menneskeheden i vid udstrækning påfører sig selv sygdomme ved at indtage animalsk føde. Årsagen er de sygdomme, som mennesket har fælles med dyreriget. Mennesket er primært bevidsthed (sjæl), mens den fysiske krop er et dyr. Dyreriget er derfor så tæt på menneskeriget, at den animalske natur i mennesket forstærkes, når mennesket spiser kød. Menneskeheden bør derfor skifte til vegetarisk føde.

Genetisk manipulation af mange arter indenfor planteriget og mikroverdenen udgør en stor risiko. Dette forskningsområde er yderst problematisk, for forskerne er fuldstændig uvidende om langtidsvirkningerne af deres eksperimenter. U-landene bruges i stor udstrækning som forsøgsområder, hvor genmanipulerede plantearter dyrkes i stor skala med potentiel risiko for katastrofale virkninger. Også her sker den genetiske forskning til gavn for menneskeheden, men det sker også på bekostning af andre former for liv. Forskerne er på vej ind i et område, der kan give helt uoverskuelige problemer, fordi naturvidenskaben ikke tager den æteriske formskabende energi med i deres overvejelser.

Dyreriget må tilpasse sig menneskehedens ekspansion overalt, og det medfører, at mange af de store, vilde dyr vil uddø. De vil inkarnere i mindre dyreformer og fortsætte deres udvikling, og i denne udviklingsproces skal de tilpasse sig de menneskeskabte vilkår.

 

Fremtidsudsigter-21-Hardy-Bennis

 

 

_________________________________

[1] Luther Burbank (1849-1926) amerikansk planteforædler. I 1875 grundlagde han et gartneri i Santa Rosa, Californien, hvor han udførte et omfattende forædlingsarbejde på bl.a. frugttræer, grøntsager og prydplanter. På trods af manglende teoretisk uddannelse lykkedes det Luther Burbank at skabe over 800 nye sorter, og det gjorde ham verdensberømt.

_________________________________

Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Download-fil: FREMTIDSUDSIGTER - Hardy Bennis


Artikel-Fremtidsudsigter-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDSUDSIGTER