Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDENSRELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-nye-verdensreligion

DEN NYE VERDENSRELIGION (5 af 16)


En ny verdensreligion er ved at forme sig. Den udtrykker sig primært ved fælles bevidsthed og fælles værdigrundlag, der går på tværs af de eksisterende religioner.

DEN NYE VERDENSRELIGION (5 af 16)

På tærsklen til en ny verdensreligion

 

Den-nye-verdensreligion-05

 

Herefter er det tanken at fokusere på den anden strømning, som går et skridt videre end initiativet fra Verdensreligioners Parlament.

Udsagnet om at menneskeheden står på tærsklen til en ny verdensreligion, rejser umiddelbart en række spørgsmål, som det er nødvendigt at få afklaret. Hvem påstår, at en ny verdensreligion er på vej? Og hvordan kan man identificere den? Det er først og fremmest den engelske forfatter og esoteriker Alice A. Bailey, der i samarbejde med den tibetanske mester Djwhal Khul har informeret verden om visionen om en ny verdensreligion. Det skete i slutningen af 1930’erne og i begyndelse af 40’erne – og navnlig i bøgerne The Reappearance of the Christ og The Externalisation of the Hierarchy beskriver visionens centrale teser.

 

Den-nye-verdensreligion-06 

The Reappearance of the Christ og The Externalisation of the Hierarchy
af Alice A. Bailey, der var kanal for den tibetanske mester Djwhal Khul.

Link til præsentation af Alice A. Baileys litteratur:
http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

 

Et af de tydeligste udtryk for, at den nye verdensreligion er på vej, er udbredelsen af nye åndelige bevægelser og impulser, som går under fællesbetegnelsen New Age. Bevægelserne spænder fra seriøse pionererne inden for humanistisk psykologi til useriøse fantaster. Men erkendelse af sjælen og menneskets guddommelighed, samfundsengagement og en holistisk tilgang til politik, religion og kultur er de bærende værdier i den seriøse del af den nye åndelighed eller New Age-strømning.

Det væsentligste træk ved bevægelsen er det udogmatiske og løst forbundne netværk af åndeligt orienterede mennesker, der deler en række fælles idéer og holdninger. Den nye åndelighed udmærker sig først og fremmest ved at være en erkendelsesvej, som menneskeheden kan praktisere, og ikke et trossystem, hvor man kræver loyalitet og blind tro på en række indiskutable dogmer. Den baserer sig desuden på de oprindelige esoteriske værdier og erkendelser i de traditionelle religioner, ud fra den kendsgerning, at udgangspunktet for alt nyt er de oprindelige og universelle sandheder. Erkendelserne og sandhederne omtales i det følgende.

Artikel-Den-nye-verdensreligion
Download-fil: DEN NYE VERDENSRELIGION - Kenneth Sørensen


Artikel-Den-nye-verdensreligion
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDENSRELIGION