Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDENSRELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-nye-verdensreligion

DEN NYE VERDENSRELIGION (1 af 16)


En ny verdensreligion er ved at forme sig. Den udtrykker sig primært ved fælles bevidsthed og fælles værdigrundlag, der går på tværs af de eksisterende religioner.

DEN NYE VERDENSRELIGION (1 af 16)

DEN NYE VERDENSRELIGION

Af Kenneth Sørensen

  

Den-nye-verdensreligion-Forside 

Du kan frit downloade "DEN NYE VERDENSRELIGION" af Kenneth Sørensen. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!
Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

DEN NYE VERDENSRELIGION

 

Den-nye-verdensreligion-01 

 

”Jorden bliver ikke forandret til det bedre, før bevidstheden hos menneskeheden forandres. Vi lover at arbejde for en transformering af både det enkelte menneske og den kollektive bevidsthed, at vække de åndelige kræfter ved hjælp af refleksion, meditation, bøn og positiv tænkning til hjertets forvandling. Sammen kan menneskeheden flytte bjerge! Uden villighed til at vove og en vilje til at yde ofre kan der ikke ske fundamentale ændringer i menneskehedens situation! Derfor forpligter vi os til global etik, til at forstå hinanden, til socialt godgørende, fredsskabende og miljøvenlige aktiviteter. Vi inviterer alle mennesker – uafhængigt af tro – til at gøre det samme”.

Towards a Global Ethic, 1993 Parliament of the World’s Religions

 

På tærsklen til en ny verdensreligion

Som følge af globaliseringen er der inden for de seneste 100 år sket en markant udvikling i religionernes indbyrdes forhold. Globaliseringen har medført en øget tilnærmelse mellem verdens folkeslag og dermed også af de forskellige religiøse udtryk. Universalismen og den enhedsskabende udvikling har haft stor betydning for udbredelsen og anerkendelsen af åndsvidenskaben. I nutiden er der to markante strømninger. Dels er der en øget bevidsthed om værdien af interreligiøs dialog − en bestræbelse der ikke går ud på at skabe en ny verdensreligion. Derimod handler det om at anerkende hinandens forskelligheder og værdien af mangfoldighed. Religionernes Verdensparlament skal ses i det perspektiv.

Den anden strømning er den esoteriske bevægelse, som sandsynligvis er årsag til den første. Den viser sig som en tiltagende erkendelse af menneskehedens fælles åndelige ophav. Det er en anerkendelse af, at der eksisterer en indre kerne, som altid har været det essentielle aspekt i de traditionelle religioner. Det er en esoterisk kerne, som er grundlaget for fremtidens åndelighed og en ny universel verdensreligion, som understøttes af verdensreligionernes voksende venskab. Den første strømning beskrives først, og herefter omtales den nye verdensreligion.

Artikel-Den-nye-verdensreligion
Download-fil: DEN NYE VERDENSRELIGION - Kenneth Sørensen


Artikel-Den-nye-verdensreligion
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDENSRELIGION