Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDENSRELIGION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-nye-verdensreligion

DEN NYE VERDENSRELIGION (6 af 16)


En ny verdensreligion er ved at forme sig. Den udtrykker sig primært ved fælles bevidsthed og fælles værdigrundlag, der går på tværs af de eksisterende religioner.

DEN NYE VERDENSRELIGION (6 af 16)

Den nye verdensreligions mennesker

 

Den-nye-verdensreligion-07

 

Det er derfor indlysende, at den nye verdensreligion ikke baseres på et nyt gejstligt hierarki, der består af biskopper, imamer eller lamaer. Fællesskabet i Den Nye Tidsalders åndelighed skal i højere grad baseres på et indre værdisæt og et indre arbejde end på ydre autoriteter, ydre doktriner og et ydre trossamfund.

 

Den-nye-verdensreligion-08

 

Man kan også konkludere, at deltagelse i den nye verdensreligion ikke afgrænses til bestemte sociale, politiske eller religiøse grupperinger. Den vil derimod betone de universelle værdier, der findes i alle religioner og have samme respekt for både Østens og Vestens indviede og mestre. Den nye verdensreligion skal sammensættes af alle holistisk, humanistisk og åndeligt orienterede tænkere, der arbejder for menneskehedens enhed. Det er mennesker, der sætter enhed over dogmatisk lærdom, og som ikke tænker separatistisk i begreber som ”rettroende” og ”hedninger”, ”rene” og ”urene”, ”frelste” og ”fortabte” osv. Det er bl.a. de omstillingsparate og konsensussøgende mennesker, man finder i åndelige miljøer. Det er en gruppe af esoterikere, og deres fundament kan være kristendom, hinduisme, buddhisme, jødedom, islam eller åndsvidenskabelig ideologi.

Deltagerne i den nye verdensreligion tænker i universelle baner. De går ind for enhed, men ikke for ensartethed. Mottoet er ”enhed i mangfoldighed”. De går ind for holisme, men ikke kollektivisme. De ser det som naturligt, at de har individuel frihed til at nå frem til deres egen sandhed, og at det er menneskets ukrænkelige ret.

Artikel-Den-nye-verdensreligion
Download-fil: DEN NYE VERDENSRELIGION - Kenneth Sørensen


Artikel-Den-nye-verdensreligion
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDENSRELIGION