Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅRETS INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

ÅRETS INDRE REJSE (1 af 48)


Solens passage gennem de 12 astrologiske tegn skaber 12 typer af energier, der er stærkest ved fuldmåne, men tilgængelige hele måneden. Dem kan man udnytte.

ÅRETS INDRE REJSE (1 af 48)

ÅRETS INDRE REJSE

 

Af Kenneth Sørensen
Fra Fuldmånemeditation – på tærsklen til en ny verdensreligion

 

Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

Du kan frit downloade artiklen "ÅRETS INDRE REJSE" af Kenneth Sørensen. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Å R E T S   I N D R E   R E J S E

 

Årets-indre-rejse-01-Kenneth-Sørensen

 

”De andre fuldmåner (de ni mindre) i hver måned er mindre ritualer, hvor man tænker over og betoner bestemte åndelige egenskaber, som er nødvendige for discipelskab og indvielse”.

 

Alice A. Bailey: The Unfinished Autobiography, p. 239


Citatet viser, at de ni mindre fuldmåneritualer er dedikeret til tilegnelse af kvaliteter, som skal udvikles på discipelskabets vej. Men de astrologiske kvaliteter er ikke kun tilgængelige under de 5-dages fuldmåneperioder. I hele måneden, hvor Solen ”bevæger” sig i et af de tolv astrologiske tegn, stimuleres den kollektive bevidsthed med de astrologiske energier. Men der er alligevel grund til at skelne mellem fuldmåneperioden og resten af måneden. I fuldmåneperioden skal man forsøge at have en helt upersonlig holdning forstået på den måde, at man skal glemme sig selv og sine egne problemer for at tilføre Jorden og menneskeheden en kollektiv impuls, som naturligvis skal udtrykkes og forankres lokalt. De øvrige dage kan man bestræbe sig på at udtrykke de astrologiske egenskaber i dagligdagen og tage de udfordringer op, som en intensiveret udviklingsrejse medfører. Den tibetanske mester Djwhal Khul uddyber det med ordene:

 

”Mindre ritualer vil finde sted i forbindelse med de resterende fuldmåneceremonier, som på samme måde vil blive anerkendt, fordi de har stor betydning. De vil opbygge de guddommelige egenskaber i menneskehedens bevidsthed, ligesom de store ceremonier opbygger de tre guddommelige aspekter. Aspekterne og kvaliteterne vil vise sig og blive forstået ved hjælp af grundige studier af den specielle konstellation eller af de konstellationer, der påvirker de forskellige måneder. F.eks. vil Stenbukken føre tanken hen på 1. indvielse – Kristusbevidsthedens fødsel i hjertets krybberum – og antyde den påkrævede optræning, der er nødvendig for at skabe den store åndelige begivenhed i det enkelte menneskes liv. Det er bare et enkelt eksempel for at pointere de muligheder for åndelig udfoldelse, der ligger i forståelse af påvirkningerne og for at genoplive de ældgamle trossystemer ved at placere dem i deres større og evigtgyldige sammenhæng”.

 

Alice A. Bailey: The Reappearance of the Christ, p. 156-157


 

Årets-indre-rejse-02-Kenneth-Sørensen

 

Når begreber som Vædderen, Tyren osv. benyttes i det følgende, henviser det til det menneske, der i sit fødselshoroskop har stjernetegnet markant aktiveret, enten ved at Solen, Månen eller ascendanten er placeret i tegnet, men det henviser også til, at de øvrige planeter har en stærk indflydelse fra deres specielle egenskaber. Desuden er det en betegnelse for kvaliteter, som alle mennesker har i den aktuelle måned, og som de skal arbejde med, fordi stjernetegnene fra Vædderen til Fiskene er symbol på en bevidsthedsmæssig udviklingsrejse, som alle mennesker skal gennemgå.

De eksoteriske mottoer og esoteriske nøgleord, som beskrives i forbindelse med hvert stjernetegn, er givet af Djwhal Khul, og de skal betragtes som nøgleord, der udtrykker den opgave, som hhv. det almindelige og humanistiske menneske stilles overfor i de pågældende stjernetegn. De esoteriske nøgleord kaldes også for sædtanker. Månedens meditationstema og -emne er en sætning, der udtrykker essensen af de astrologiske energier, og derfor er den velegnet som meditationsemne.

Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ÅRETS INDRE REJSE - Kenneth Sørensen


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: ÅRETS INDRE REJSE