Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TYRENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tyrens-tegn-Jim-Bourne

TYRENS TEGN (3 af 11)


Esoterisk set er Wesak i Tyrens tegn en ceremoni, hvor man i meditation forsøger at forstå den guddommelige plan og gruppens relation til den.

TYRENS TEGN (3 af 11)

Forberedelse til

Vandbærer-tidsalderen

 

Tyrens-tegn-04-Jim-Bourne

 

Hierarkiet vidste naturligvis, at Vandbærer-tidsalderen nærmede sig, og at muligheden for at kanalisere deres særlige inspiration og udnytte de enestående muligheder kun var aktuel i nogle få hundrede år. Derfor besluttede Hierarkiet at gennemføre nogle ændringer som forberedelse til Den Nye Tidsalder, der var på vej. Beslutningerne på det 16. århundredes konklave, ændrede delmålene i planen for menneskeheden, og det kan kort beskrives på denne måde:

  1. Bevidsthedsniveauet løftes fra astralplanet til mentalplanet.
  2. Nedbrydning af arrogancens og isolationens barrierer, samt oplysning om den internationale situation.
  3. Opbygning af et mere synteseskabende fællesskab ved at stimulere idéen om at samles i grupper og om at skabe grupper over hele verden.
  4. Udvikling af et undervisningssystem, der kan forsyne Hierarkiet med effektive verdenstjenere i de kommende århundreder.
  5. Udvikling af en telepatisk vekselvirkning, der til sidst kan ophæve tid.

Lidt efter lidt i de efterfølgende århundreder opstod de individuelle disciple og grupper, der i overvejende grad har styret og formet menneskets verden i de seneste 450 år. Deres mål var at iværksætte bestemte gruppearbejder med klart definerede mål, hvor hver gruppe stod for hver sit aspekt af sandheden. De kom til udtryk inden for områder som politik, religion, kultur, naturvidenskab og senere områder som filosofi, psykologi og finans. Grupperne påtog sig et pionérarbejde, der blev udformet til at skabe bestemte situationer og grundlæggende tilstande. De spillede en særlig rolle for verdensevolutionen på trods af, at de ofte var uvidende om, hvem de samarbejdede med, og hvilken rolle de selv spillede i den overordnede plan. Det er ikke nødvendigt at beskrive deres arbejde mere detaljeret. Meget er umiddelbart indlysende, eller det er beskrevet af Djwhal Khul i Alice A. Baileys litteratur. Den seriøse forsker vil under alle omstændigheder hurtigt kunne indse det.

I begyndelsen af 1900-tallet fandt en anden vigtig ændring sted. Kort tid efter krigen 1914-1918 og med den kommende Vandbærer-tidsalder om mindre end 100-150 år, mødtes mestrene og lagde planer for en effektiv indsats, der skulle kulminere i den sidste del af 1900-tallet. Mestrenes ændrede planer indeholdt på det tidspunkt de første stadier af Hierarkiets tilsynekomst, og de første stadier af Kristi genkomst på astralplanet. Ifølge åndsvidenskaben kan det forventes, at Kristi genkomst (uanset det sker på astralplanet eller på det fysiske plan) vil ske i forbindelse med en Wesak-ceremoni. Derfor er der behov for, at kendskabet til denne ceremoni øges og udbredes i Vesten.

Artikel-Tyrens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: TYRENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Tyrens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: TYRENS TEGN