Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TYRENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tyrens-tegn-Jim-Bourne

TYRENS TEGN (6 af 11)


Esoterisk set er Wesak i Tyrens tegn en ceremoni, hvor man i meditation forsøger at forstå den guddommelige plan og gruppens relation til den.

TYRENS TEGN (6 af 11)

Forberedelse til tilsynekomsten

 

Tyrens-tegn-07-Jim-BourneEn del af planen gennemføres i denne tid. Eksempelvis løftes menneskehedens bevidsthed op på et højere niveau overalt på planeten − idéen om at danne grupper vokser − den internationale situation forklares ved at analysere verdenskriserne og ved at udbrede kendskabet til problemernes årsager − esoteriske skoler underviser aspiranter og disciple overalt − og der udføres et omfattende forberedelsesarbejde til Kristi genkomst navnlig ved at udbrede kendskabet til og anvendelse af Den Store Invokation.

Men hvad med fremtiden? Åndsvidenskaben oplyser, at der er fem steder på det fysiske plan, der fungerer som indgangsporte for bevidsthedsmæssig energiindstrømning. Det er New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo. Disse fem byer danner en femtakket stjerne af tæt forbundne energier. På disse fem punkter vil tilsynekomsten af de første fem ashramer ske. Ashramernes opgave er at fremskynde og realisere Kristi planer. Organiseringen foregår langsomt og gradvis.[1]

 

Tyrens-tegn-08-Jim-Bourne

 

Der er planlagt begivenheder, der skal finde sted før Kristi genkomst, og de er beskrevet helt tydeligt af Djwhal Khul. For det første vil de fem åndelige centre i New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo begynde at tage form. Centrene og de grupper, der skal arbejde dér, bliver kendt og anerkendt, når tiden er inde. Til sidst vil netværket af indviede og disciple blive verdensomspændende. Inden for alle områder af menneskelivet vil de fem centres mestre og deres medarbejderes holdninger blive betragtet som særdeles vigtige for alle regeringer og økonomiske og sociale organisationer. Derefter vil der komme en stor forventning om Kristi genkomst. Forventningen vil feje som en bølge ud over verden. Genkomsten vil blive betragtet som troværdig og positiv, og de mest respekterede, oplyste og uddannede mennesker på Jorden vil se frem til hans genkomst. Og først derefter vil han komme …[2]

I denne oversigt over planen er der flere områder, som mærkeligt nok ikke har gjort fremskridt. F.eks. har Djwhal Khul forudsagt udvikling af bevidsthedskontinuitet og en telepatisk vekselvirkning, der vil ophæve tid. Hvornår og hvordan vil det ske? Når man sammenfatter alt det, den tibetanske mester har sagt om disse emner, så afsløres der alligevel et resultat. Det ligner et eventyr, for man får denne påmindelse:

 

"− når læren skaber en respons fra sjælen …

og medfører, at man glimtvis oplever intuition,

så kan læren accepteres. Men ikke før".

 

 

 

________________________________

[1] Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 664-665

[2] Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 687

________________________________

Artikel-Tyrens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: TYRENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Tyrens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: TYRENS TEGN