Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (2 af 20)


Tredje år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (2 af 20)

Første del

Meditation og træning

i selverkendelse

 

Forsigtighed ved meditation

I alle former for uddannelse skal man være opmærksom på farer og faldgruber. Når det drejer sig om meditation er det som regel udtryk for, at man arbejder forkert eller for energisk. Dette gælder specielt selve meditationsprocessen, for her benyttes en arbejdsmetode, der påvirker hele personligheden − både de fysisk-æteriske, de astrale og de mentale aspekter.

I meditation "varmer" man bevidstheden op, så man får mulighed for at blive koordineret med, modtagelig for og gennemstrømmet af højere og mere subjektive kvaliteter og energier. Ved at få det fysiske legeme til at falde til ro − en proces der inkluderer hjernen − ved at forberede kroppen til opgaven, ved at åbne følelsesnaturen for et højere mål og ved at vende tankesindet opad, skaber man samklang med højere og mere subtile vibrationer. Derefter stimulerer vibrationerne hele personligheden − mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme.

Det er derfor indlysende, at forsigtighed er nødvendig, og at man skal udvikle hver enkelt fase i meditationsprocessen støt og roligt og uden hastværk. Sjælens højere energier er styrkende og gavnlige, men de skal integreres gradvist af personlighedens legemer, for ellers er der risiko for en overstimulering, der kan være årsag til ubehagelige og måske endda farlige reaktioner.

Det svarer til at skifte gear i en bil for at komme op i fart. Man kan ikke gå direkte fra det laveste til det højeste gear uden at bruge de mellemste gear. For at undgå at overbelaste motoren skal dens omdrejninger hele tiden være synkrone med hjulenes omdrejninger.

Synkronisering af personlighed og sjæl

Sjælen har en langt højere vibration end personligheden, og processen med at synkronisere sjæl og personlighed tager lang tid. Processen, hvor de to nærmer sig hinanden, skal ske gradvis for at undgå uhensigtsmæssige reaktioner. Integreringsprocesserne følger som regel det samme mønster, uanset om de foregår på de fysiske, psykologiske eller åndelige planer, og absorberingen af de højere vibrationer, der afstemmes i meditationen, skal ske langsomt, stabilt og intelligent.

Overstimulering

Der er meget, der skal tilpasses i personlighedens forskellige aspekter. De tanker, forestillinger, begreber og intuitive opfattelser, som tankesindet kontakter i meditationen, kræver god tid for at blive integreret i bevidstheden. Tanker strømmer ofte ind i bevidstheden under meditationen, og de kan forholdsvis nemt overstimulere. Det kan medføre, at man er tilbøjelig til at handle overilet, fordi man ikke kan styre tankestrømmen, gennemtænke impulserne og foretage de nødvendige justeringer.

Der kan også være tale om at foretage endnu større følelsesmæssige justeringer. Påvirkningen fra højere energier, der strømmer fra sjælen, kan virke forstyrrende på de aspekter af personligheden, der endnu ikke er udviklet. Det omtales senere. Først drejer det sig om det, der sker rent fysisk, under meditationen, for meditationen skaber også forandringer i det fysiske legeme.

Artikel-Skabende-meditation-03-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-03-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6