Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Tredje-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (7 af 20)


Tredje år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (7 af 20)

Anden del

Den Nye Tidsalders tendenser

og karakteregenskaber

 

GLÆDE

Hvad er glæde? Man kan opleve glæde som en følelse, men man kan også tænke på glæde som energi. Dvs. som en levende, dynamisk livsmanifestation, man kan åbne sig for og påkalde − en energi, man både kan samarbejde med og udvikle i sin natur.

Glæde er en af Den Nye Tidsalders karakteregenskaber. Glæde har en nær relation til de karakteregenskaber, der er nævnt i tidligere instruktioner. Kilden til karakteregenskaber er glæde, og glæde fremmer derfor karakteregenskabernes udvikling. Positiv tænkning og handling, enhed, syntese, universalitet, dynamik og et intensivt liv hører helt naturligt til glæde. Samtidig stimulerer og støtter glæde fællesskab, harmonisk samspil, grupperelationer og samarbejde. Glæde giver lyst til livet. Glæde forskønner. Glæde hjælper til en positiv holdning. Og glæde er ifølge sin natur udstrålende og stimulerer udadvendthed.

Glæde ved det positive nye

Glæde er naturligt forbundet med alt positivt nyt, med al begyndelse, med alt, der spirer og med alt det, der er ungt. Alle kender børns spontane glæde, og man føler som regel en vis glæde ved at påtage sig en ny forpligtelse, et nyt projekt, en ny udfordring og ved udsigten til at skabe noget nyt. Ved begyndelsen af Den Nye Tidsalder venter man med forventning, håb og med en glædelig følelse af de muligheder, der venter i fremtiden.

I den nuværende tidsalder er vægten i et overdrevent omfang lagt på lidelses åndelige værdi, som man mener har en rensende og forvandlende karakter, der fremmede åndelig udvikling. Men i de ældgamle religioner var den åndelige natur og værdi af ægte glæde i fokus, og det var den også i den oprindelige kristendom. Paulus talte om, at Guds rige blandt andet er "glæde i Helligånden".

Artikel-Skabende-meditation-03-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-03-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6