Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (11 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (11 af 16)

”Videnskabelige tjenere”

 

Den Nye Tidsalders discipelgrupper vil blive "videnskabelige tjenere". Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at opgaven for de "videnskabelige tjenere" er at tilføre en essentiel åndelighed til alt videnskabeligt arbejde, der motiveres af kærlighed til menneskeheden og dens udvikling, og at guddommeligt lys vil oplyse den synlige verden og Guds skabelse. Gruppen vil fungere som en kommunikationskanal eller som et mellemled mellem de energier, der skaber kræfterne, som opbygger formerne og danner guddommens ydre klædning og menneskets ånd.

 

Videnskabernes-integrering-15-Brian-Arrowsmith

 

De "videnskabelige tjenere" vil opdage eksistensen af metafysiske sanser, der er overbygninger til de fem fysiske sanser. De vil blive i stand til at arbejde i den synlige og usynlige verden samtidig, og de vil bevise eksistensen af årsagernes verden. Så snart den ortodokse naturvidenskab accepterer den grundlæggende kendsgerning, at fundamentale årsager og virkninger ligger bag al evolution, vil mulighederne for opdagelser blive ubeskriveligt store.

Den første store opgave for de "videnskabelige tjenere" vil være reinkarnation og udvikling af det æteriske syn. De videnskabelige tjenere vil i stadig højere grad blive polariseret på mentalplanet og komme til at arbejde som sjæle. Hvad angår at arbejde på mentalplanet, så er det interessant at bemærke, at A.H. Whitehead sagde, at:

"Videnskabelig ræsonneren domineres helt af den forudsætning, at de mentale funktioner ikke er rigtige dele af karakteren".

 

Åndsvidenskaben er videnskaben om at se indad og forsøge at forstå betydningen af indre og abstrakte sandheder. Åndsvidenskaben opbygger og styrker mentallegemet, så det kan fungere som en bro mellem den intuitive forståelse og den konkrete tænkning. Det naturvidenskabelige arbejde er en proces til at se udad og til at forsøge at forklare synlige sandheder. Tiden er nu inde til at bytte de to roller. Naturvidenskaben skal nu forske udefra mod det indre, mens åndsvidenskaben skal arbejde fra det indre mod det ydre. Forskellen mellem de to metoder er, at den ene har beskæftiget sig med den objektive ydre form og den anden med den indre subjektive realitet. Målet for begge parter er bevidsthedsudvidelse i kraft af større viden.

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING