Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (10 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (10 af 16)

Fire store bagvedliggende sandheder

 

Der findes fire store bagvedliggende sandheder, som er grundlaget for åndsvidenskaben. De første to postulater, den hylozoistiske teori (læren om, at alt stof er levende), og teorien om selvbestemmelse (læren om den bevidsthedsudvikling, der sker i alle former), er accepteret af den materialistiske naturvidenskab. Naturvidenskabens forskere er imidlertid ikke helt overbeviste om den hylozoistiske natur i alt eksisterende, men når de bliver det, vil deres arbejde og konklusioner være mere i overensstemmelse med tingenes tilstand.

Det tredje grundlæggende postulat kan kaldes teorien om lysets evolution som omhandler erkendelse af sjælen. Det viser, at lysets stråler bryder igennem ved samspillet mellem polerne og friktionen mellem modsætningernes par, og at evolutionens mål er, at der lidt efter lidt vil blive skabt en række lysfænomener. I nutiden mener naturvidenskabens forskere, at lys og stof eller substans er identiske udtryk. Åndsvidenskaben siger, at al esoterisk aktivitet skaber lys og indre oplysning og resulterer i en dybt rodfæstet lyssubstans, der intensiveres og kvalificeres af det højere lys fra sjælen. Man kan derfor konstatere, at forskellen mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben ligger i, hvordan udtrykket "lys" bliver forstået.

 

Videnskabernes-integrering-14-Brian-Arrowsmith

 

Det fjerde postulat er, at alt levende manifesteres cyklisk og kaldes teorien om reinkarnation. Det er udtryk for loven om periodicitet. Men reinkarnationsprincippet er endnu ikke accepteret af den materialistiske naturvidenskab. I åndsvidenskaben siges det, at i nærmeste fremtid vil udødelighed blive bevist som en kendsgerning baseret på naturvidenskabelig forskning. Nogle forskere vil acceptere udødelighedshypotesen som et arbejdsgrundlag, de kan basere forskningen på. Det første skridt vil være at fastslå, at noget overlever dødsprocessen, og efterfølgende skal det bevises. Resultaterne vil være basis for en anden hypotese, som kan være noget i retning af, at en subtil, usynlig enhed bor i formen, at enheden er anderledes end kroppen og kan skilles ud fra kroppen og derfor leve videre efter kroppens død. Naturvidenskaben vil efterhånden acceptere, at der findes et eller andet – en central enhed – der forbinder eller bygger bro mellem den usynlige verden og den synlige verden med livsformer.

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING