Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (5 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (5 af 16)

Naturvidenskaben kan ikke løse

metafysiske problemer

 

Videnskabernes-integrering-07-Brian-Arrowsmith

 

Naturvidenskaben har tendens til at afgrænse forskningsområderne og til i højere grad at skelne mellem specialiserede discipliner med selvskabte grænser, der ikke må krydses. Det har medført en simplificering – en mekanisk, en empirisk og separatistisk fremgangsmåde – der resulterer i enorme informationsmængder, men som kun kaster yderst begrænset lys over meningen og formålet med menneskets eksistens − med naturen af væren. Naturvidenskaben er ikke i stand til at løse metafysiske problemer. De objektive videnskaber er hovedsageligt baseret på systematiske iagttagelser, opmålinger og kvantitative analyser. Den nye videnskab skal tage kvaliteter og fælles erfaring i betragtning. Naturvidenskaben lægger vægt på kvantiteter, mens åndsvidenskaben lægger vægt på kvaliteter.

Det viser, at naturvidenskaben benytter logiske relationer baseret på analytiske metoder, og på opdeling i stadig mindre dele, mens åndsvidenskaben benytter en intuitiv relation og holistisk metode, der viser naturen som en helhed. Naturvidenskabens forsker udforsker livets forskelligheder, mens esoterikeren beskæftiger sig med livets enhed. Det er generelt accepteret, at man aldrig forstår helheder ved hjælp af analyser. Man er nødt til at studere hele organismen, helhedsbilledet, konvergensen, transformationen og relationerne.

Leo Tolstoj skrev i Krig og Fred:

"Den højeste visdom består kun af én videnskab

− videnskaben om helhed

− det er den videnskab, der forklarer

hele skabelsen og menneskets placering i den".

 

Den tibetanske mester Djwhal Khuls og Alice A. Baileys litteratur kan betragtes som lærebøger til studiet af "videnskaben om helhed" − videnskaben om esoterisk forståelse. Den rationelle naturvidenskab kan komplementeres med den intuitionsprægede åndsvidenskab, og derved vil helhedsbilledet af Universet bliver mere komplet. Her træder den rolle, som åndsvidenskab kan og skal spille, tydeligt frem i relation til den rationelle naturvidenskab. Har nutidens frontløbere – de verdenstjenere, der skal manifestere Hierarkiets ashramer – en dobbeltrolle? De arbejder både med den rationelle naturvidenskab og med åndsvidenskaben, og gradvist kan de afsløre det, der indtil nu har været skjult.

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING