Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (14 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (14 af 16)

Åndsvidenskab ser alt som energi

 

Videnskabernes-integrering-18-Brian-Arrowsmith

 

Åndsvidenskabens forskere ser alt som vibrerende energi, og de påstår desuden, at energi har bevidsthed, og at det er denne rudimentære bevidsthed, der manifesterer sig som stof. Den ortodokse naturvidenskab ved meget om den ydre form, om stof og stoffets elektriske natur og om de energier og egenskaber, der betinger formen. Men den mangler at erkende sjælens bagvedliggende styrende aspekt i den elektriske kraft. Mysteriet vedr. elektricitet er i dag det største åndelige, videnskabelige og guddommelige område i verden, som man endnu mangler viden om. Videnskaberne skal forsøge at forstå og beskrive syntesen af elektricitet, lys og liv. Den materialistiske naturvidenskab har ret fyldestgørende modbevist sjælens eksistens med den begrundelse, at den ikke kan iagttages i menneskets fysiske krop. Imidlertid siger åndsvidenskaben, at naturvidenskabens næste skridt fremad vil være opdagelsen af sjælen, og at opdagelsen vil revolutionere − men ikke benægte − størstedelen af de tidligere naturvidenskabelige teorier. Det er muligt, at sjælens eksistens kan bevises allerede ved slutningen af Fiskenes tidsalder af en integreret videnskab, og at menneskehedens universelle broderskab og menneskets udødelighed vil blive bevist som kendsgerninger.

Når åndsvidenskabelige og naturvidenskabelige forskere integreres, vil det blive muligt at bevise, at sjælen er en kendsgerning. Integreringen vil desuden medføre, at en oplyst forståelse kan skabe en sensitivitet, der vil gøre det muligt for forskerne at "se" og erkende den fjerde dimension. Det medfører, at det objektive blandes med det subjektive, og det giver mulighed for en syntese af naturvidenskab og åndsvidenskab. Naturvidenskaben vil få en forestilling om og erkendelse af den fjerde dimension, hvor alt sameksisterer. Man vil erkende, at temaet om relationer er det grundlæggende mønster i evolutionens udviklingsproces, og at bevidsthedsstadier er synonyme udtryk for stadier af væren.

Esoterisk lys på nutidens teorier

Åndsvidenskaben siger, at de, der studerer åndsvidenskab, vil kunne hjælpe i erkendelsesprocessen, når de tager nogle af de grundlæggende postulater fra naturvidenskabens teorier, der har deres interesse, og forsøger at finde de referencer i åndsvidenskaben, der kan kaste lys over argumenterne – eller som kan afvise hypoteserne. De kan betragtes som esoteriske forskere, og de vil dermed kunne bidrage til integrering af naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Ved at studere og fortolke læren kan esoterikere medvirke til at gøre det udefinerbare definerbart, og til at fjerne sløret ind til det usynlige, og gøre det synligt. Derefter kan man videnskabeligt beskæftige sig med kendte fakta og drage sine konklusioner.

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING