Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (3 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (3 af 16)

Den ydre verden er en refleksion

af den indre verden

 

Videnskabernes-integrering-04-Brian-Arrowsmith

 

Over 90% af al naturvidenskabelig viden, er opnået i de seneste årtier. Teknologi har kædet menneskeheden sammen, og på et øjeblik disponerer man over omfattende datamængder. Forsøg med at udstyre computere med intelligens har medført, at man skal søge i sit indre for at få en forståelse af, hvad intelligens i virkeligheden er. Fordi teknologi er udarbejdet af mennesker, bør den indeholde menneskelige værdier, men er det mennesket, der styrer teknologien, eller er det teknologien, der styrer menneskets perspektiver? Ændrer de nye teknologier menneskets eksistens og dets forståelse af de grundlæggende menneskelige bestræbelser? Lægger teknologien for stor vægt på det materialistiske aspekt? Glem ikke, at tilstanden i den ydre verden er en refleksion af tilstanden i menneskets indre verden. Sir James Frazer afslutter Den Gyldne Gren med disse tanker:

"Naturlovene er udelukkende tænkte hypoteser til forklaring af det evigt skiftende tankespind, som man ophøjer med flotte navne for verden og Universet. Dybest set er magi, religion og videnskab intet andet end tænkte teorier, og da den materialistiske naturvidenskab har fortrængt sin fortid, bliver den muligvis selv erstattet af en helt anderledes måde at iagttage fænomenerne på, og at registrere skyggerne på sløret − men det er den nuværende generation ikke er i stand til at komme med nye tanker om."

 

Den åndelige sans er den højeste

Åndsvidenskaben fastslår, at den åndelige sans er den højeste sans, der kan gøre det muligt for mennesket at se årsager bag virkninger – at forstå det subjektive – at bruge den skabende forestillingsevne – og at bevæge sig ind i meningens verden. Det er blevet sagt, at:

"Åndsvidenskab er en uddannelse i evnen

til at fungere frit i meningens verden".

 

Åndsvidenskaben siger også, at den åndelige sans opbygger en indre sensitiv erkendelse og bevidsthedskontinuitet, og at den dybest set giver kraft til at leve og fungere subjektivt og til at opnå en permanent indre kontakt til sjælen. Det siges, at åndsvidenskab er videnskaben om sjælen. En indre åndelig sans medfører åndelig orientering og kunsten at leve et åndeligt liv midt i hverdagens rutiner og pligter. Hvis det skal udtrykkes med ord fra den esoteriske lære, kan man sige:

"Sand åndsvidenskab er praktisk anvendelse

af en levende synteseskabende kraft

fra de åndelige kilder

til det enkelte menneskes liv og handlinger".

 

Åndsvidenskab kan muligvis beskrives med få ord som – "en erkendelse af den evige visdoms principper". Åndsvidenskab er sandsynligvis frontløberen for den nye verdensorden. Åndsvidenskaben analyserer årsager − naturvidenskaben udforsker virkninger.

 

Fra lysets kilde i Guds sind.

Lad lys strømme ind i menneskers sind.

Lad lys sænke sig over Jorden.

 

Det første vers i Den Store Invokation sammenfatter åndsvidenskabens mål. Arbejdet går ud på at stimulere den intuitive viden for at aktiv intelligens kan blive styrende i menneskets liv.

Den kvantitative naturvidenskab kan defineres som lærdom om eller studie af "bevislige" sandheder eller synlige fænomener – dvs. en systematiseret viden baseret på præcise iagttagelser, der kan relateres til generelle principper og love. Det siges, at den primitive sans var – "at skelne en ting fra en anden i tankesindet, at skelne, og som følge deraf nå frem til at vide". Det latinske ord "scindere" betyder "at skelne".

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING