Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (9 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (9 af 16)

Skaber integrering af

åndsvidenskab og naturvidenskab

en inspirerende tendens?

 

Videnskabernes-integrering-12-Brian-Arrowsmith

 

Naturvidenskab og åndsvidenskab

kan betragtes som to komplementære videnskaber,

der tiltrækker hinanden på grund af menneskets

længsel efter at forstå virkeligheden

og relationen til kosmos.

 

Generelt set har naturvidenskaben været forud for åndsvidenskaben i sin erkendelse af, at alle manifesterede former består af en form for energi. At lys og stof kan betragtes som identiske er både en naturvidenskabelig og en åndsvidenskabelig konklusion. Naturvidenskabens begrænsning ligger imidlertid i dens mangel på vision, for den håber, at den når frem til sandheden ved at gennemarbejde grundmaterialet – det stoflige. Åndsvidenskaben er blevet forhindret af de metoder, der er brugt til at præsentere sandheden, men også af falsk beskedenhed. Mesteren Djwhal Khul – som Foster Bailey har beskrevet som en enestående filosofisk videnskabsmand – fortæller, at mange af den nyere tids videnskabelige teorier er omtalt i Kosmisk Ild.[1]

Naturvidenskaben har forsket sig frem til mange af åndsvidenskabens konstateringer. F.eks. er præsentationen af, at stof dybest set er energi en ligeså stor erkendelse, som de erkendelser, Kristus og Buddha beskrev. Den videnskabelige erkendelse forbinder energi med kraft – form med liv – menneske med Gud, og den afslører hemmeligheden om transformation, transmutation og transfiguration. Djwhal Khul har sagt:

"Hvem tør sige, at udtalelsen om, at Gud er kærlighed,

har større værdi end udtalelsen om, at alt er energi?"

 

De naturvidenskabelige erkendelser er desværre ofte blevet misbrugt til at opfylde egoistiske krav, men ifølge åndsvidenskaben nærmer menneskeheden sig en tid, hvor den videnskabelige forskning vil fokusere på opbygningen af en bedre og lykkeligere verden. Erkendelserne er normalt et resultat af en ekspertgruppes indsats, selvom de ofte fokuseres gennem én person. Det er interessant at bemærke, at seksualitet, som man forstår den i nutiden, vil have en tendens til at udtrykke sig i skabelse – dog ikke i så høj grad på det fysiske plan som på astralplanet og mentalplanet – i form af kunst og skabelse af skønhed og som en objektiv opgave for forskerne. Er forskerne mon begyndt at transmutere seksualenergien op til et punkt, hvor den gavner menneskehedens viden?

I fremtiden vil naturvidenskaben acceptere, at alle former er skabt af intelligent liv, og forskerne vil blive i stand til at arbejde med den bevidsthed, der beliver stoffet. Men det vil ikke ske, før naturvidenskaben har anerkendt eksistensen af æterisk stof – og før den er indstillet på at samarbejde med de intelligente kræfter på de æteriske niveauer – og heller ikke før den har en hypotese om, at æteren vibrerer på forskellige frekvenser. Muligvis sker det, når åndsvidenskaben og naturvidenskaben integreres.

 

Videnskabernes-integrering-13-Brian-Arrowsmith

 

Æterisk stof

Åndsvidenskabens holdning til emnet "æterisk stof" er baseret på følgende grundlæggende opfattelse: "Det æteriske legeme består hovedsageligt af en dominerende energi eller af energier, som mennesket, grupper af mennesker, nationer eller hele verden kan respondere på i enhver tidscyklus". Er menneskeheden på vej ind i en cyklus, der resulterer i en integrering af åndsvidenskab og naturvidenskab?

Det er positivt at bemærke, at eksistensen af æterlegemet, set i relation til alle synlige ydre former, langsomt men dog i stigende grad er ved at blive accepteret af de vigtigste akademiske videnskaber, for i nærmeste fremtid vil de opdage, at hele Universet er æterisk og vitalt i sin natur, at det kosmisk æteriske område består af utallige energier, og at alt dybest set er energi.

 

 

__________________________________

[1] Alice A. Bailey: Kosmisk Ild

__________________________________

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING