Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (16 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (16 af 16)

Naturvidenskabens endelige mål

 

Videnskabernes-integrering-21-Brian-Arrowsmith

 

Naturvidenskabens endelige mål er at forstå Universet og at videregive denne viden i et let forståeligt sprog. Målet for åndsvidenskaben er at få en vidtspændende indsigt i den kosmiske eksistens og belyse virkeligheden. Åndsvidenskab og det esoteriske område beskæftiger sig med kræfterne til væren.

Ud over samarbejdet mellem de forskellige grene af naturvidenskaben er der en voksende forståelse af relationen mellem det synlige og det usynlige. Naturvidenskabens og åndsvidenskabens forskere nærmer sig hinandens synspunkter og opdagelser, og derved er der en stadig større forening af de naturvidenskabelige områder og de esoteriske områder i gang. Målet er at kombinere de åndelige indsigter og de naturvidenskabelige opdagelser til en integreret forståelse af virkeligheden − en integrering af det subjektive og det objektive – af sind og stof.

Man kan muligvis betragte naturvidenskab og åndsvidenskab som to komplementære videnskaber, der tiltrækkes af hinanden på grund af menneskehedens længsel efter at forstå virkeligheden og dens relation til kosmos. Det vil være muligt at etablere en slags resonans mellem de to retninger. I øjeblikket mangler der vilje til at bruge de samme metoder til udforskning af det objektive og det subjektive, og det er det, der ligger til grund for problemerne med forskningsmetoderne. Fremtidens udfordringer bliver at integrere videnskaben om det objektive og videnskaben om det subjektive, sådan at der skabes en helhedsvidenskab. Via en integrering og en sammenblanding af åndsvidenskab og transcendentalisme[1] med den naturvidenskabelige empirisme (erfaringsfilosofi) og materialisme kan der komme en fornyelse og en forfriskende ændring af de nuværende videnskabelige synspunkter.

 

Videnskabernes-integrering-22-Brian-Arrowsmith

 

Verdensproblemerne kan uden tvivl blive løst og omformet ved hjælp af seriøs naturvidenskabelig viden integreret med esoteriske erkendelser. Kan man samarbejde og kombinere de esoteriske og de eksoteriske arbejdsmetoder, så de mødes som en helhed på halvvejen? Kan man begynde at se nye videnskaber i det nuværende årtusinde? Bliver den nye gruppe af esoteriske forskere frontløbere?

 

Skaber integreringen af videnskaberne

mon en elektrisk strømning?

 

 

Videnskabernes-integrering-23-Brian-Arrowsmith

 

 

_________________________________

[1] Transcendental illusion er omtalt af filosoffen Immanuel Kant der mente, at transcendentale illusioner var en uundgåelig del af menneskesindet, for det vil altid forsøge at overskride grænserne for sin egen erkendelse.

 _________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING