Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABERNES INTEGRERING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith

VIDENSKABERNES INTEGRERING (4 af 16)


Åndsvidenskaben analyserer årsager - naturvidenskaben virkninger. Åndsvidenskaben forklarer hvorfor - naturvidenskaben hvordan.

VIDENSKABERNES INTEGRERING (4 af 16)

Yin- og yang-metoder

 

Videnskabernes-integrering-05-Brian-Arrowsmith

 

Den institutionaliserede naturvidenskabs grundlag er teorier, metoder og principper, der farves af forskerens holdning. Der findes en teori om, at de forskningsmetoder, der anvendes af naturvidenskaberne, skal benyttes inden for samtlige forskningsområder. Der lægges vægt på rationel viden og analytisk tænkning, og forskeren forsøger med logisk tænkning og forsøg at bevise, hvad der skal opfattes som virkelighed. Det er en yang værdi. Samfundet har indtil nu favoriseret den videnskabelige yang-metode, og menneskeheden er derfor blevet styret af rationel tænkning, der indeholder en intuitiv viden, som ikke erkendes generelt. Ubalancen i holdningen er årsag til nutidens sociale og politiske problemer. Der er imidlertid tegn på, at den rationelle og intuitive metode – yang og yin – i stigende grad vil komme til at komplementere hinanden og styre mod enhed.

Åndsvidenskab er en proces, en disciplin og en videnskab om læren om den indre og sande mening, der ligger bag alle former og alle begivenheder. En esoteriker, der ønsker at kende de indre sandheder og virkeligheder, beskæftiger sig med de vanskeligt tilgængelige esoteriske emner. Åndsvidenskab har relation til visdom og til de intuitive metoder − det er en yin-holdning.

 

Videnskabernes-integrering-06-Brian-Arrowsmith

 

Både naturvidenskaben og åndsvidenskaben har relation til viden, men hvor naturvidenskaben arbejder med forskning, organisation og manifestation, arbejder åndsvidenskaben med erkendelse, inspiration og intuition. Naturvidenskabens forskere forsøger at få ydre objektiv viden, og åndsvidenskabens forskere beskæftiger sig med indre subjektiv viden. Den ene benytter styring af tænkeevnen og den anden sjælsbevidsthed, men begge arbejder for sandhed. Når den materialistiske naturvidenskab engang anerkender sjælens eksistens, vil det blive et vigtigt incitament til videnskabelig forskning. Den ægte skabende kunstner er en esoteriker, der stræber efter at give ydre udtryk for en indre virkelighed og forståelse. Tilegnelse af indre viden betyder ikke, at esoterikeren trækker sig tilbage til et indre og subjektivt liv. Esoterisk (åndelig) viden skal omsættes til ydre handling og komme til udtryk på en praktisk måde i det daglige liv. Holdningen skal være udtryk for samarbejdsvilje, ansvar og forståelse af relationer. Åndsvidenskaben iagttager og studerer Universet som et interrelateret netværk af forbindelser ud fra en holistisk synsvinkel.

Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Download-fil: VIDENSKABERNES INTEGRERING - Brian Arrowsmith


Artikel-Videnskabernes-integrering-Brian-Arrowsmith
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABERNES INTEGRERING