Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆGTENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vægten-tegn-Jim-Bourne

VÆGTENS TEGN (2 af 11)


Vægtens tegn har en helt speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man kan kalde nav’et i det zodiakale hjul.

VÆGTENS TEGN (2 af 11)

Nutidens store problem

 

Vægten-tegn-03-Jim-Bourne

 

I løbet af de enormt lange tidsperioder, der er gået mellem de vigtige begivenheder i Atlantis og til nutiden, er der sket en omfattende nyorientering af "livets hjul". Siden dengang er millioner af mennesker gået fra Skorpionens tegn ind i Vægtens tegn (symbolsk talt) og er blevet “vejet på vægten”. Resultatet har været, at de har nyorienteret deres begær og livsmål, og de er begyndt at interessere sig for åndelig udvikling. Derfor er mange gået ind i Skorpionens tegn på det omvendte hjul. Den tibetanske mester Djwhal Khul ønsker, at mennesker skal tænke dybere over denne tanke, for den rummer det egentlige problem for hovedparten af nutidens menneskehed.

Det er årsagen til, at man kan skabe sig en individuel og afbalanceret livserfaring i Vægtens tegn. Man bliver bevidst om de årsager, man selv skaber, og at man må opleve virkningerne, når vægtskålene vipper op eller ned, indtil enten begærlivet eller åndeligheden vejer så meget, at vægtskålen klart viser den videre udviklingsvej.

Det samme gælder menneskeheden som en helhed. Den gennemlever de samme korrektioner og gør de samme erfaringer − altså det samme forløb i større skala. I den nuværende evolutionscyklus foregår denne afbalancering på to niveauer.

Mod åndelige eller egoistiske mål

På den ene side er der de disciple, aspiranter og de intellektuelle og højtuddannede mennesker, som har valgt at forlade den materialistiske vej og gå den åndelige udviklingsvej, og som vurderer og tager beslutninger i mentallegemet. På den anden side er der den store menneskemasse, der i befinder sig i en afbalanceringsproces i astrallegemet, hvor materialistiske ønsker og opfyldelse af begær er den primære faktor i deres vurderinger og beslutninger. Vægten af massernes ønsker og begær vil enten føre dem opad mod åndelig beslutsomhed eller nedad mod materialistiske og egoistiske mål.

Det siges, at den nuværende verdenskrise er forløberen for den endelige dom, der vil lyde i en fjern fremtid − i den næste store verdenscyklus. Det sker først, når menneskeheden som en enhed er mentalt polariseret, og til den tid er det menneskets sjælsbevidsthed, der foretager bedømmelsen. Til den tid vil 2/3 af menneskeheden have udviklet Kristus-princippet i forskellig grader, og de vil befinde sig på de sidste evolutionsstadier. De vil enten være disciple på prøve, accepterede disciple eller disciple på indvielsesvejen.

En metode til overvindelse af den nuværende verdenskrise, er en erkendelse af, at man ikke skal følge en tilfældig kurs i livet. Man skal vide, at der findes en guddommelig plan. Den guddommelige plan udtrykker Guds hensigt og vilje med skabelsen. Forståelse af den guddommelige hensigt vil være en hjælp, når menneskehedens aspiranter skal holde balancen, når de vandrer ad den smalle knivskarpe vej, der går mellem modsætningernes par.

Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: VÆGTENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Vægten-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: VÆGTENS TEGN